236. Чайковський А.С., Щербак М.Г. За законом і над законом: З історії адміністративних органів і поліцейсько-жандармської системи в Україні (ІХ - початок ХХ ст.). - К.: Україна, 1996. - 269 с.

237. Черная книга: Сб. статей и материалов об интервенции Антанты на Украине в 1918-19 гг. - Б.м.: Госиздат Украины, 1925. - 433 с.

238. Чижевський Г. Коротка історія 3-ї Залізної стрілецької дивізії. 1919-1922 р. - Каліш, 1922. - 56 с.

239. Чижевський М. 15 діб на окупованій Москвою Україні // За державність. - Зб. 3.

240. Чубатий М. Державний лад на Західній Области Української Народної Республіки. - Львів, 1921. - 40 с.

241. Шанковський Л. Нарис української воєнної історіографії // Український історик. - 1970-1975.

242. Шанковський Л. Українська армія у боротьбі за державність. - Мюнхен: Дніпрова хвиля, 1958. - 317 с.

243. Шанковський Л. Українська Галицька Армія: Воєнно-історична студія. - Вінніпег: Видав хорунжий УСС Дмитро Микитюк, 1974. - 396 с.

244. Шаповал М. Занепад У.Н.Р. - Прага: Вільна спілка, 1928.-42с.

245. Шелухин С. Варшавський договір між поляками й С.Петлюрою 21 квітня 1920 року. - 2-е вид. - Прага: Нова Україна, 1926. - 40 с.

246. Шлях до катастрофи. Події в Рівнім. Повстання отамана Оскілка. - К.; Відень: Вид-во УПСС, 1920. - 20 с.

247. Шпілінський О. Базар (1921 р. - 1931 р.) // За державність. - Зб.3.

248. Шрамченко С. Український Морський Генеральний Штаб в 1917-1921 // Табор. - 1932. - № 16.

249. Шрамченко С. Українські воєнно-морські агенти в 1918-1920 рр. // Табор. - 1932. - № 17.

250. Шульгин В. Дни. 1920: Записки. - М.: Современник, 1989. - 557 с.

251. Шульгин О. Політика: Держ. будівництво України і міжнародні справи: Статті, документи, промови. - К., 1918. - 111 с.

252. Шухевич С. Спомини з Української галицької армії (1918-1920). - Львів: Червона Калина, 1929. - 176 с.

253. Эйдеман Р. Борьба с кулацким повстанчеством и бандитизмом. - Харьков: Издание Укрпура, 1921. - 48 с.

254. Эйдеман Р. Очаги атаманщины и бандитизма. - Харьков: Издание Укрпура, 1921. - 32 с.

255. Юрійчук Є. Перший всеукраїнський з'їзд рад і встановлення радянської влади в Україні: проблема легітимності (грудень 1917 - квітень 1918 рр.). - Чернівці: Вид-во ЧДУ, 1997. - 56 с.

256. Юрійчук Є. Утворення Тимчасового робітничо-селянського уряду в Україні та діяльність більшовиків в Україні. - Чернівці: Вид-во ЧДУ, 1997. - 48 с.

257. Яковлева Л. Празькі архіви в Києві // Пам'ятки України. - 1994. - № 3-6.

258. Яковлів А. Основи Конституції УНР // Розбудова держави. - 1992. - № 5.

259. Яновський В. "За Україну, за її долю..." // За державність. - Зб. 3.

260. Ярмыш А. Наблюдать неотступно... Административно-полицейский аппарат царизма и органы политического сыска в Украине в конце ХІХ - начале ХХ веков. - К.: Юринформ, 1992. - 186 с.

261. Ярмыш А.Н. Карательный аппарат самодержавия на Украине (1895-1917 гг.): Дис. ... д-ра юрид. наук. - Харьков: Украинская юридическая академия, 1991. - 338 с.

262. Kamenetsky I. The Ukrainian Central Rada and the Status of the German Troops Following the Peace Treaty of Brest-Litovsk // Український історик. - 1988. - № 3-4. Велика історія України. Від найдавніших часів: У 2 т. - К.: Глобус, 1993. - Т.2. - 400 с.

263. Pidhainy O. The Ukrainian Republic in the Great East-European Revolution. - Toronto, 1966. - Vol.1-2.

264. Rahovs'ky I. French policy towards Ukraine in 1917-1918 // Український історик. - 1988. - № 1-4.

265. Reshetar J. The Ukrainian revolution, 1917-1920.: A study in nationalism. - New-York: Arno press, 1972. - 363 P.

266. Rudnytsky Iv. Essays in Modern Ukrainian History. - Edmonton: Univ. of Alberta, 1987. - 497 P.

ДО ЗМІСТУ