СПИСОК СКОРОЧЕНЬ

АПД - Адміністративно-політичний департамент

ВВІ - відділ внутрішньої інформації

В31 - відділ закордонної інформації

ВНК - Всеросійська надзвичайна комісія

ВПІ - відділ політичної інформації

ВУНК - Всеукраїнська надзвичайна комісія

ГубНК - губернська надзвичайна комісія

ДВ - Державна варта

ДДВ - Департамент Державної варти

ДЖ - Державна жандармерія

ДПІ - Департамент Політичної Інформації

ДПУ - Державне політичне управління

ДЦ УНР - Державний Центр Української Народної Республіки

ЗЖ - Залізнодорожна жандармерія

ЗО УНР - Західна область Української Народної Республіки

ЗУНР - Західно-Українська Народна Республіка

ІНФІБРО (Інформбюро) - Інформаційне бюро при Корпусі військової жандармерії

КВО - Київський військовий округ

КДБ - Комітет державної безпеки

КП(б)У - Комуністична партія (більшовиків) України

КРП - контрольний розвідувальний пункт

Легіон УСС - Легіон українських січових стрільців

МВБУ - Музей визвольної боротьби України

МВС - Міністерство внутрішніх справ

МЗС - Міністерство закордонних справ

НК - Надзвичайна комісія

НКВС - Народний комісаріат внутрішніх справ

НКГА - Начальна Команда Галицької Армії

НКЗС - Народний комісаріат закордонних справ

НС - Народна Сторожа

НСЗБ і С - Народний Союз захисту батьківщини і свободи

НТШ - Наукове товариство ім. Т.Шевченка

ОВ - Освідомчий відділ

ОДПУ - Об'єднане державне політичне управління

ОСБВ - Особливий відділ

ОУН - Організація українських націоналістів

ОУН(Б) - Організація українських націоналістів (С.Бандери)

ПА - Повстанська Армія

ПВ - політичний відділ

ПГШ - Польський Генеральний Штаб

ПД - Політичний департамент

ПЖ - Польська жандармерія

ПКВ - Польські Кадри Військові

ПКД - Польський Корпус допомоговий

ПОВ - Польська Організація Військова

ППР - повстансько-підпільний рух

ППШ - Партизансько-Повстанський Штаб

РВ - розвідчий (розвідочний) відділ

РКП(б) - Російська комуністична партія (більшовиків)

РНК (Раднарком) - Рада Народних Комісарів

РСР - Радянська Соціалістична Республіка

РСФРР - Російська Соціалістична Федеративна Радянська Республіка

РСЧА - Робітничо-селянська червона армія

СБУ - Служба безпеки України

СРСР - Союз Радянських Соціалістичних Республік

ТВД - театр воєнних дій

ТУП - Товариство українських поступовців

УВО - Українська військова організація

УВТ - Українське військове товариство

УГА - Українська Галицька Армія

УНДС - Український Національно-Державний Союз

УНР - Українська Народна Республіка

УНС - Український Національний Союз

УПА - Українська повстанська армія

УПСР - Українська партія соціалістів-революціонерів

УПСС - Українська партія самостійників-соціалістів

УПСФ - Українська партія соціалістів-федералістів

УРСР - Українська Радянська Соціалістична Республіка

УСДРП - Українська соціал-демократична робітнича партія

УСРР - Українська Соціалістична Радянська Республіка

УЦР - Українська Центральна Рада

ЦВК - Центральний виконавчий комітет

ЦДАВО - Центральний державний архів вищих органів влади та управління України

ЦДІА - Центральний державний історичний архів України

ЦК - Центральний комітет

ЦР - Центральна Рада

ЧСР - Чехословацька республіка

ЧУГА - Червона Українська Галицька Армія

ДО ЗМІСТУ