Могила майора УНР Василя Мулевича в Торонто

Мулевич Василь - (1 січня 1896 - 22 травня 1971) - майор УНР, народився в м. Остріг на Волині.
Знаходиться в "Списку старшин, зарахованих на дійсну українську військову службу та підвищених до наступних рангів протягом липня1920- липня 1923 рр." (Ярослав Тинченко). Зафіксоване підвищення Мулевича з хорунжого піхоти до поручника. Також він числиться у Реєстрі Нагороджених Воєнним Хрестом, Хрест №606, 25.02.1964р., на цю дату - уже майор.
Похований в м. Торонто, Канада на кладовищі Parklawn.

Інформація і фото: Military Ukraine. Воєнно-історичний форум.