djvu-viewer можна скачати і встановити на комп'ютер із розділу "Софт"
або з http://djvu.org/resources/
За потреби читати матеріал у форматі pdf дивись тут.

 

ЗМІСТ

Про автора

І. Жидівська національна автономія була законною дитиною революції.
Національні революції й жидівська автономія.
Жидівська автономія в Литві, Латвії й Естонії.
Взаємозалежність між жидівською автономією й українською революцією.

II. Українське національне пробудження
Поневолена і анальфабетна нація.
Якийсь «біс» найшов на українського селянина.
Зросійщене місто.
Фатальна відчуженість.
Українці схиляються до співпраці з жидами.

III. Жидівська суспільність і українська національна революція.
Автономна Україна у федеративній Росії.
«Цілість російського жидівства».
Національна автономія також для меншостей?
Значення згоди з меншостями.

Позиції трьох головних меншостей.
Добрий початок українсько жидівської співпраці.
Засаднича жидівсько національна позиція.
Україна стає автономною державою.
Меншості дістають посади віце секретарів у Генеральному Секретаріаті.

Замість «Статуту» – «Інструкція».
Жидівські представники стали рішучо на боці українців.
Утворення Української Народної Республіки.
Вплив перемоги більшовиків у Росії на Україну.
Україна стала самостійною державою.
«Революційна демократія» й «Інтереси революції».

IV. Перше міністерство жидівських справ.
Україна стала автономною й жиди дістали свого першого віцесекретаря.
Декларація жидівського віце секретаря.
Жидівська Національна Рада.
Склад Національної Ради.
Сіоністи противляться гегемони соціялістів.

Чому димісіонував перший жидівський міністер?
Усе йде «в долину».
Згода з сіоністами.
Діяльність першого жидівського міністерства.
Жидівська місцева громада.

Народня освіта.
Оборона жидівського населення від погромів.
Закон про національно персональну автономію.
Національно персональна автономія стає інтеґральною частиною української конституції.

V. Жидівські Національні Збори і Національний Секретаріят
Як було скликано Жидівські Тимчасові Національні Збори.
Тимчасові Жидівські Національні Збори.

Малі Національні Збори.
Національний Секретаріат.

VI. Друга Українська Народна Республіка
Відновлена національно персональна автономія.
Примара більшовизму.
«Національна радянська влада» для України?
Розклад повстанської армії.
Другий наступ більшовиків на Україну.
Жидівські соціалісти орієнтуються на Москву.

VII. Друге міністерство жидівських справ.
Хто має стати міністром жидівських справ?
Позиція «національних міністрів» у системі національної автономії.

Опозиція проти кандидатури Ревуцького.
Організація другого жидівського міністерства, його програма й праці.
Заклик жидівського міністерства – січень 1919 р.

VIII. Третє міністерство жидівських справ.
Доба аґонії.
Переходова доба.
Кам’янецька доба жидівського міністерства.
Останні перетворення.
Ліквідація.

ПІДСУМОК