Нарада в Мошнах

На другий день, в домі диякона, зібралася нарада всіх отаманів і старшин... Від Холодноярської бригади були: Деркач, Петренко, Мамай1, Кваша2, Грицаєнко3, Отаманенко4, Чорнота і я.
Перш за все на нараді зайнялися нарахуванням наших сил. Виявилося, що кількість повстанців, об'єднаних у відділах, які зконцентрувалися в околицях Мошен, досягла поважної цифри у 30.000 чоловік, але всі місцеві отамани запевняли, що можуть свої відділи збільшити. Всі отамани окремих загонів охоче згодилися підпорядкуватися штабові нашої групи. Само собою виникало питання: для чого ми зібралися і що маємо робити дальше?
Про те, що червоний фронт на заході заломався, а поляки і українська армія провадять успішний наступ на цілому фронті - ми мали вже цілком певні відомості. Під час наради прибув з Черкас наш холодноярський старшина-розвідник і оповів, що червоні стягають за Канів частини для оборони Києва від повстанців. Всі червоні частини, що були на Черкащині, дістали наказ негайно вирішити туди. Частини, які зконцентрувалися були в Черкасах, поспішно вирушили вверх по Дніпру. В Черкасах залишилася лише мінімальна кількість, потрібна для оборони міста...
Піднявся Чорний Ворон і попросив слова. В постаті цього ватажка партизанів була цікава особливість. Меткий їздець і вояк, він був одночасно якийсь повільний, нерухливий. Коли згинав руку, здавалося, що гне штабу заліза. Зате його рухи мали в собі щось гіпнотизуючого... Але що Ворон мав дійсно особливе - це очі: темні, тверді, непорушні. Він зовсім не моргав повіками, а зміняючи напрямок погляду, повертав не очима, лише всією головою.
Промовець повільно оглянув зібраних отаманів...
- Ну, що ж, панове... Ворог сам підповідае нам, що маєм робити. Червоні бояться, щоб повстанці не захопили Києва. Забираєм Черкаси, підірвем мости на Дніпрі й не гаючи часу рушаєм на Київ. По дорозі-ж усюди повстанці... Доки дійдемо - зберемо армію. У червоних невдачі на фронті. Частини, що оперують проти нас - пригнічені і налякані. Куди не повернуться, мають в запіллі повстанців. Таке військо нам дороги не замкне і Києва не оборонить...
Голос забрав командир 1-го Полку Степової дивізії5.
- Я, панове отамани і старшини, не проти того, щоби йти до свого війська. Але... наші херсонці і так вже нарікають, що далеко завели їх... На марш до фронту навряд чи погодяться.
Серед Холодноярців теж було чимало таких, що не мали охоти відходити далеко від хат. Та я знав, що в разі рішення іти до фронту - ніхто із них не посмів би сказати, що він не хоче.
Дрібніші місцеві отамани з повагою на обличчях слухали і поглядали на Блакитного, Деркача, Голого... Чекали, що скажуть головні ватажки. Голий, порадившись із своїми сусідами, сказав, що він і підвладні йому отамани цілком одобрюють план іти на з'єднання з Українською Армією, щоби підсилити її, але... він переконаний, що його повстанці дальше Черкаського повіту не підуть...
Останнім забрав голос отаман Степовиків, що радився кілька хвилин з Деркачем.
- Панове старшини! Фронтові ми багато не допоможемо. Зрештою він і не потребує нашої допомоги. Большевицькі армії відступають і все промовляє за тим, що стримати наступу українського і польського війська на цей раз їм вже не вдасться. Я тримаюся думки, що ми зробимо більше діла для України, як зачекаємо тут, у вигідній для оборони місцевості, поки фронт докотиться до Дніпра. В той час частині червоного фронту, яка буде відступати на переправи, у Черкасах відріжемо шляхи до відступу... А поки будем провадити тут операції і нищити ворожі частини, які ворог тримає в запіллі, і будем дожидати наближення фронту...

Юрій Горліс-Горський
«Холодний Яр», Львів, «Червона Калина», 1994 р. С. 188-190

1) Спр. прізвище - Яків Опанасович Щириця. Нар. 1887 року. Отаман 2-го куреня Холодного Яру. Р.К.
2) Василь Кваша. Діяв в районі Бондурівки, Тимошівки, Красносілки, Цвітної, Ставидел. Згідно «СВЭ» очолював загін, що на кін. 1920 р. налічував 300 повстанців. Г.Г.
3) В сов. дж. є згадка про «банду Грищенко». Загін діяв в Олександрійському р-ні, принаймні до січня 1924 р. Може, це одна й та ж людина? Р.К.
4) Сергій Отаманенко. Член Холодноярського окр. Повстанкому. Р.К.
5) Згідно з книгою Ю.Степового командиром 1-го кінного полку був Лютий, справжнє прізвище Ялисей Черевик. Р.К.


«ПРИКАЗ №2
Александрийского уездного Повстанческого Комитета1
№1
Замечено, что в повстанческую армию влились коммунистические провокаторы, которые дабы дискредитировать повстанцев в глазах населения, ведут погромную агитацию и подбивают казаков на бандитизм, мародерство, незаконные реквизиции, а также разлагают войско тем, что не выполняют приказов начальников и ведут казачество к недисциплинированности. При таких обстоятельствах армия существовать не может. Она или будет разбита, или разбредется как толпа. Крестьянство ждет от вас честной святой работы на его пользу, а не бандитизма. Поэтому все проявления бандитизма рассматривать как провокационную работу коммунистов и изжить их следующими мерами-
№2
С 23 сентября образовать при Повстанкоме комиссию по борьбе с бандитизмом.
№3
Комиссия составляется из двух представителей от Повстанкома и одного от Штаба Дивизии.
№4
Комиссия при Повстанкоме в помощь себе организует полковые и сотенные комиссии, которые образуются тоже из трех человек и имеют ту же самую цель.
№5
Члены полковых и сотенных комиссий назначаются комиссией при Повстанкоме по соглашению -
а) в полку - с полковыми,
б) в сотне - с сотенными.
№6
Комиссии употребить все способы, дабы замеченные в бандитизме люди были наказаны.
№7
Особе проявление бандитизм2 комиссия имеет право карать решительным образом вплоть до расстрела.
№8
В комиссию назначаются - от Штаба Дивизии по соглашению с ним господин Лютый, от Повстанкома - г.г. Карнаух и Коваль.
№9
Комиссия обязана ежедневно давать отчет о своей деятельности Повстанкому.
Подлинный подписали -
Председатель Повстанкома Наливайко
За секретаря Опара
С подлинным верно Секретарь Политотдела Опара.
26/1Х - 1920.
На обороте написано - В Политический Отдел
Копия Приказа №2 посылается для сведения.
26.09.-1920. Председатель Повстанкома Наливайко.
За секретаря Опара.
Пометка: получено 27/1Х - 20 г.»

«ЦДАВО УКРАЇНИ. ф. 1824, оп.1, спр. 20. Документ знайдено О.Маслаком.
Публікується вперше.

1) Переклад з україської мови.
2) Слід читати: «Особе, замеченой в проявлении бандитизма…" Р. К.


«С украинского.
Приказание №10
По 1 дивизии Александрийского уезда Повстанческих войск. 26 сентября 1920 года
Сегодня караульная сотня от 3 полка, караульный старшина тоже от 3 полка. Приказываю сообщить старшине, что после приема караула ему нужно явиться к Начальнику Штаба.
Начальник Штаба (подпись)
Есаул (подпись)».

ЦДАВО УКРАЇНИ. ф. 1824, оп.1, спр. 20. Документ знайдено О. Маслаком. Публікується вперше.


«Черновик с Украинского.
Приказ №3
Александрийского Уездного Повстанческого Комитета.
№1.
Следователями при Дивизионном Суде назначаются т. Павлюга, т. Петренко, по особенно важным делам - т. Перекоти Поле с оставлением на должности Заведующего Политическим Отделом. К исполнению обязанностей приступить с 28 сентября с. г.
№2
Дивизионному Суду начать работу с 28 сентября с. г.
№3
Делопроизводителем Повстанкома назначается т. Бондаренко. К исполнению обязанностей приступить с 28 сентября с. г.
Председатель Повстанкома Секретарь».

ЦДАВО УКРАЇНИ. ф. 1824, оп.1, спр. 20. Документ знайдено О.Маслаком.
Публікуєтъся вперше.


«ПРИКАЗ
По 1 дивизии Повстанческих войск Александрийского уезда 28 сентября 1920 г.1
№2
По строевому и Инспекторскому Отделам.
№1
Приказываю всем командирам полков каждый день присылать в канцелярию штаба дивизии приказы.
№2
Дивизионным оружейником назначаю г. Машинцева. Приказываю ему приступить к исполнению своих обязанностей.
№3
Членами комиссии по разгрузке инженерного имущества назначаю - председателем г. Стерня, членами Люшня, Диденко и Машинцев. По окончании приемки имущества донести в Штаб дивизии рапортом.
№4
Помощник коменданта передвижений и квартирмейстера штаба Дивизии г. Сибарев отстраняется от должности, а на его место назначается казак комендантской сотни Макар Половина. Г.Сибарева откомандировать в распоряжение командира 4 полка.
№5
Ординарец атамана Дивизии г. Гордина для пользы службы переводится в 4 полк.
№6
Об'являю, что с сего, 26 сентября 1920 года, начал функционировать дивизионный Суд. Сообщаю, что суд имеет особую конструкцию и широкие полномочия.
ОСНОВАНИЕ - отношение Дивизионного Суда от 26 сентября с/г за №2.
№7
По санитарному отделу.
Назначаю дивизионным лекарем г. Буца с 20 сентября с/г - заведующим аптекой назначаю Федора Шарого с 6 сентября с/г. Приказываю им приступить к исполнению своих обязанностей.
№8
Ездовыми казаками при Дивизионном госпитале назначаю Григория Ковтуна и Михаила Ерника с 20 сентября 1920 года.
№9
Об'являю список лекарских помощников, работающих в дивизионном госпитале –
№№ по порядку Фамилия Какую должность занимает с какого времени работает Примечание
1. Береза Василий, старший лекарь, с 22 августа с/г. 2. Мозковий Павел2, лекарский помощник, с 1сентября с/г. 3. Крячко Кузьма, лекарский помощник, с 1 сентября с/г. 4. Бурак Евгений, лекарский помощник, с 1сентября с/г, 5. Гречка Елисей, лекарский помощник, с 1 сентября с/г. 6. Корнилова Лидия, сестра милосердия, с 20 сентября с/г.
7. Качинская Ольга, сестра милосердия, с 20 сентября с/г. 8. Поманенко Филипп, заведыв. хозяйст., с 1 сентября с/г. 9. Будило Иван, санитар, с 1сентября с/г. 10. Корчак Семен, санитар, с 1сентября с/г. 11. Потапов Терентий, санитар, с 1сентября с/г. 12. Боччок Александр, санитар, с 1 сентября с/г. 13. Забора Трофим, санитар, с 1 сентября с/г. 14. Дзюба Павел, санитар, с 1 сентября с/г. 15. Шаповал Евтух, санитар, с 1 сентября с/г. 16. Летучий Степан, санитар, с 1 сентября с/г. 17. Махно Дмитрий, санитар, с 1 сентября с/г. 18. Жура Иван, санитар, с 1 сентября с/г. 19. Пивняк Михаил, санитар, с 1сентября с/г. 20. Москаленко Григор, санитар, с 1сентября с/г.
Подписал - Атаман Блакитный
Скрепил Помощник Начальника Штаба (подпись)
Верно Есаул Пиотровский».

ЦДАВО УКРАЇНИ.ф. 1824, оп.1. спр.20. Документ знайдено Олександром Маслаком.
Публікується вперше.

1) Переклад з української мови.
2) Очевидно Мозговий. Ім'я лікаря Мозгового зустрічається в книзі «В Херсонських степах». Р.К.


«С Украинского. Секретно оперативно.

Всем командирам полков 1, 2, З, 4, 1-го запасного, арт... (неразборчиво), 3-му куреню Холодноярской бригады и всем отрядам при Штабе Дивизии.
Приказываю с получением сего немедленно составить статистические данные как-то - какие имеются налицо старшины, сотенные, казаки, раненые и больные, вооруженные и невооруженные, а также пулеметов, автоматов, бомб и разных патронов. Эти ведомости представить не позже как к 10 часам утра 30 сентября.
За Начальника Штаба 1 Александрийской Повстанческой Дивизии (Лютый)
За Оперативного Есаула (подпись)...
На подлинном резолюции: "Получено 29/ІХ 1920 года. Вх. №17". "...(первое слово не разобрать) выслать. Комполка (подпись)».

ЦДАВО УКРАЇНИ. ф. 1824,on. 1, спр.20. Документ знайдено О.Маслаком. Публікується вперше.


З інформаційного зведення
Кременчуцької губернської надзвичайної комісії.
11 жовтня 1920 року.
«...Александрийский уезд. Банда из Баландино через Тимошовку-Несватково повела наступление на наши части, после ураганного боя нами заняты села Баландино, Бандурово, убито 19 бандитов. В селах Зезелеевке1 и Александровке банды с каждым днем увеличиваются, количество бандитов доходит до 8000 чел. вместе со стариками и подростками. Вооружена банда частью куцаками, частью штыками и вилами. Имеет до 800 винтовок, три пулемета, бандой вырыты также окопы. В районе Петрово-Саксагань была банда 8 октября. В Комиссаровском лесу скрывается банда неизвестного количества. Она сделала налет на хутор Балай, что в 4 верстах от Комиссаровки... Милиция скрылась неизвестно куда...
Пом. уполномоченного по информации М. Мурова.

ДАПО, ф.р - 2289,оп.1, спр. 7, арк. 97. Документ надано В.Коротенком.
1) Очевидно, йдеться про Чечеліївку.


З інформаційного зведення
Кременчуцької губернської надзвичайної комісії.
14 жовтня 1920 року.
«...Чигиринскнй уезд. После 7- часового боя1 с бандами Степового, Хмары и Черного Ворона нашими частями 1-й группы занят Онуфриевский монастырь, что в 40-45 верстах северо-восточнее Каменки. Банды отошли к селам Лубенцы и Куликовка. что в 30-35 верстах северо-восточнее Каменки, где и засели в окопах. Численность банды 500 пеших и 120 кавалеристов при 2 орудиях и 8 пулеметах.
2 группа бригады гонит бандитов со стороны Чигирина и заняла Mедведевку, Головковку. Банда группируется в районе Холодного Яра, занимая часть Мельников, там они со всех сторон окружены.
Банда Мамая отошла от Черкасс и заняла село Мордву, что в 12-15 верстах северо-западнее Чигирина. Банда эта спешит на соединение с бандой Степового. Численность банды Мамая до 500 чел. По показанию пойманного бандита, у бандита Степового имеется два полка (Повстанческая дивизия). Они в настоящее время ведут бой с нашими частями.
Пом. уполномоченого по информации M. Mурова».

ДАІІО. ф. р –2289. оп. 1. спр. 7. арк. 105. Документ надано В. Коротенком

1) Бій відбувся не пізніше 12 жовтня, очевидно, 10 – 11 жовтня. Р. К.


Із зведення Кременчуцького губвідділу управління.
18 жовтня 1920 року.
«...Александрийский уезд. В ночь на 12 октября в местечко Мироновку ворвалась банда до 500 человек, находящийся там продотряд разбежался; были захвачены 4 агента, двоим удалось бежать, бандиты переправились на станцию Лекаревка. В ночь на 12 октября в 3-х верстах от Новой Праги в направлении Верблюжки, Чечелеевкн, Петрова и Глинска проходила банда. В Глинске убиты начальник милиции и его помощник, численность бандитов – 600 -700 человек. Из них 35 кавалеристов, половина вооружена винтовками, куцепалами, остальные безоружны...
Завед. губотделом управления
Завед. губинформац. п/отд.» (підписи).

ДАПО, ф.р -2289, оп.1. спр.7. арк. 64. Документ надано В. Коротенком.

ДО ЗМІСТУ