І. Автореферат дисертації.

ІІ. Географія подій.

 

Автореферат
дисертації на здобуття наукового
ступеня кандидата історичних наук


ЗАПОРІЗЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Стегній Павло Анатолійович

УДК 947.084.5 (477)


СЕЛЯНСЬКІ ПОВСТАННЯ
В ПРАВОБЕРЕЖНІЙ ЧАСТИНІ УСРР У 1921-1923 РР.
(на матеріалах петлюрівського руху)

07.00.01 - Історія України

Запоріжжя - 2000

Дисертацією є рукопис

Роботу виконано на кафедрі соціально-політичних наук Кременчуцького державного
політехнічного університету

Науковий керівник:
кандидат історичних наук,
професор ОСТАШКО Олександр Іларіонович,
завідувач кафедри соціально-політичних наук
Кременчуцького державного політехнічного університету

Офіційні опоненти:
доктор філософських наук,
професор ЯКИМЕНКО Микола Андрійович,
завідувач кафедри українознавства
Полтавського державного сільськогосподарського інституту;
кандидат історичних наук,
доцент ТИМОЩУК Олександр Валентинович,
заступник начальника Кримського факультету
Університету внутрішніх справ (м.Сімферополь)

Провідна установа: Київський національний університет ім. Тараса Шевченка,
кафедра історії для гуманітарних факультетів.


Вчений секретар спеціалізованої вченої ради,
доктор історичних наук, професор Тимченко С.М.