Раковський про обстріл сіл та їх повне знищення. Вересень, 1920 р.

Народний секретар військових справ

Наказ Голови Ради народних комісарів України,
члена Військової Революційної Ради
ПівденноЗахідного фронту
товариша Раковського
12 вересня 1920


…3. Села, які допомагали бандитам поставками чи то засобами переміщення, чи то кіньми, чи добровольцями, будуть блоковані військовими та покарані. Покарання повинні бути такі:
а) контрибуція в натурі;
б) контрибуція в грошах;
с) конфіскація майна сільських багатіїв;
д) обстріл сіл та їх повне знищення.
4. Я пропоную (...) скласти списки всіх сіл, які є осередками бандитизму та виконати проти них покарання, передбачене нами. Районні ради можуть скласти ці списки із свого блоку для відправлення їх на районну нараду після їх підтвердження.
5. Одночасно з боротьбою проти бандитизму голова загону районного комітету повинен зайнятися поступовим роззброєнням населення. Я пропоную командувачам загонів попередити населення, що воно повинно буде здати зброю, та військовий виряд військовим революційним комітетам та відповідним виконавчим комітетам, а якщо в районі таких нема, то командирам найвищого рангу військових загонів, які діють в даному районі. В цьому попередженні буде зазначено термін здачі та місце, де вона повинна відбуватися. По закінченню його, якщо результат не буде задовільним, буде проведена загальна та особиста провірка.
6. Щоб знищити бандитизм та збройні повстання на багатих краях, землях, у всіх районах, де, згідно розвідці, готуються повстання, я пропоную негайно схопити як заручників багатих селян або певне число поважних або підозрюваних у співучасті чи у симпатіях до бандитів осіб.
7. Заручників слід спрямовувати в найближчі відділи спеціяльних військових загонів та ЧК.
8. Я пропоную донести до відома населення, що в разі переходу селян даної місцевости на бік бандитів та участи у заколотах багатіїв чи скоєнні ворожої акції проти війська або представників Уряду, заручники будуть розстріляні.
9.Населення буде оголошене солідарним із злочинцями та відповідальними за всі які б то не було порушення чи за всі дії проти Уряду Рад;
10. В місцевостях, що були більше під впливом бандитизму і були звільнені від банд та повстань, але які залишаються вогнищами цього руху військовим комітетам та районним військовим головам буде наказано захопити все чоловіче населення, яке є в стані носити зброю, від 19 до 45 років, та привести під охороною командувачам військових округ для мобілізації їх в армію:
а) якщо це робочі елементи — в резерв округи;
б) якщо це не трудящі елементи — в службу обслуговування загонів округи.
11. Всі бідні селяни повинні всіма можливими засобами надавати допомогу цивільній та військовій владі для боротьби з бандитизмом. Члени комітетів бідних селян будуть зобов'язані передавати владі всі повідомлення про підозрілих осіб в селах (…)
12. Це розпорядження буде розповсюджене по всіх селах, опублікованих у всіх органах преси Рад, йому буде надано якомога ширшого розголосу.

Голова Ради народних комісарів України,
член Революційної Військової Ради
Південнозахідного фронту Раковський


«Комунист», (№ 175?), №208, 17 вересня 1920 р.
(Цей документ був також опублікований серед документів першого з'їзду S.D.N: під № 214)