Україна у 1917-1920х. Початок російсько-совєтської окупації

ДЕРЖАВНЕ ВІДРОДЖЕННЯ УКРАЇНИ 1917-1920 рр. і ПОЧАТОК
РОСІЙСЬКО-СОВЄТСЬКОЇ ОКУПАЦІЇ

1917 рік

08.03
Початок революції в Російській Імперії. 16.03. цар Ніколай II зрікся престола. Утворення Тимчасового Уряду (Т. У).
17.03
Постання Української Центральної Ради (УЦР) у Києві. 27.03. М. Грушевський повернувся з заслання і перебрав головування в УЦР.
29.03
Заснування Укр. Військ. Клубу ім. гетьмана П. Полуботка в Києві під проводом М. Міхновського.
01.04
Укр. маніфестація в Києві з участю бл. 100 000 осіб, на якій М. Грушевський домагався автономії України.
У Петрограді засновано Укр. Нац. Раду під проводом О. Лотоцького. Організовано 1 полк ім. гетьмана Б. Хмельницького в Києві.
07-08.04
З'їзд Товариства Укр. Поступовців (ТУП); зміна назви на Союз Автономістів-Федералістів (з вересня 1917 на Укр. Партію Соціалістів-Федералістів).
17-18.04
Конференція Укр. Соц.-Дем. Робітничої Партії (УСДРП) у Києві; гол. обраний В. Винниченко.
Установчий з'їзд Укр. Партії Соціялістів-Революціонерів (УПСР) у Києві під проводом М. Ковалевського.
17-21.04
Всеукр. Нац. Конґрес у Києві (900 делегатів) переобрав УЦР, перетворивши її на рев. парламент.
22.04
Т.У. призначив Д. Дорошенка крайовим комісаром окупованих рос. військами частин Галичини і Буковини.
06-10.
Крайовий (від 5 укр. губерній) з'їзд рад роб., солдатських і сел. депутатів у Києві; гол. П. Незлобін (рос. с.-р.)
18-23.05
І Всеукр. Військ. З'їзд у Києві утворив Укр. Ген. Військ. Комітет на чолі з С. Петлюрою; обрано Всеукр. Раду Військ. Депутатів до УЦР.
23.06
І Універсал УЦР проголосив автономію України.
28.06
Створення Ген. Секретаріату УЦР, гол. В. Винниченко.
11-13.07
Переговори в Києві між УЦР і Т.У.
16.07
II Універсал УЦР, погодження і взаємне визнання між УЦР і Т.У.
24-26.07
І Всеукр. Роб. З'їзд у Києві обрав Всеукр. Раду Роб. Депутатів до УЦР.
29.07
Мала Рада ухвалила «Статут Вищого Управління України».
17.08
Т.У. видав «Тимчасову Інструкцію для Ген. Секретаріяту - тимчасового уряду на Україні».
21-28.09
3'їзд народів Росії у Києві, який вимагав перебудови Рос. Імперії на федерацію вільних народів.
16-20.10
Всеукр. з'їзд Вільного Козацтва в Чигирині; отаманом обрано ген. П. Скоропадського.
11-13.11
Укр. полк, зформований з делегатів 3 Всеукр. Військ. З'їзду, придушив більш. повстання в Києві і примусив Штаб київської військ. округи, що підтримував Т.У., виїхати на Дон.
20.11
III Універсал проголосив Укр. Нар. Республіку (УНР).
12.12
Роззброєння больш. частин у Києві, які підготовляли повстання, і вислання їх за кордони України.
17.12
Ультиматум рос. Совнаркому укр. урядові (відкинений 18. 12) з одночасним «визнанням» УНР.
17-19.12
Всеукр. З'їзд Рад Роб., Солд, і Сел. Депутатів у Києві висловив довіру УЦР.
22.12
Ген. Секретаріат призначив укр. делеґацію на мирні переговори між Росією і Центр. Державами у Бересті.
25.12
Проголошення в Харкові маріонеткового сов. уряду України.


1918 рік

03-04.01
Франція і Великобрітанія визнали уряд УНР і призначили своїх представників - ген. Ж. Табуї і П. Баґґе.
05.01
Випуск перших укр. банкнот.
07.01
Наступ російсько-больш. військ під проводом В. Антонова-Овсєенка на Лівобережжя й Півд. Україну.
09.01
Вибори до Укр. Установчих Зборів.
13.01
Рум. війська зайняли Бесарабію.
19.01
Гал.-бук. курінь Січових Стрільців у Києві під командуванням Є. Коновальця підпорядкувався УЦР.
20.01-01.02
Всеукраїнський Православний Собор у Києві.
22.01
IV Універсал УЦР проголосив самостійність і незалежність УНР. Ген. Секретаріат переіменовано на Раду Нар. Міністрів.
29.01
Бій під Кругами між больш. армією М. Муравйова і укр. військ. частинами.
Більшовистське повстання у Києві (придушене 04.02).
30.01
В. Толубович зформував новий уряд.
31.01
Схвалення земельного закону УЦР.
07.02
Уряд УНР і УЦР на чолі з М. Грушевським покинули Київ, захоплений більшовиками; 11.02 больш. Нар. Секретаріят переїхав до Києва.
09.02
Берестейський мир між УНР і Центр. Державами.
12.02
Звернення уряду УНР до нім. уряду про допомогу звільнити Україну від більшовиків; 19.02 нім.-австр. війська розпочали звільнення України (закінчене на поч. квітня).
16.02
Законодавча Рада Кубані проголосила самостійність Кубанської Нар. Респ.
01.03
Мала Рада ухвалила закон про грошеву систему, про держ. Герб УНР, про громадянство УНР та про новий адм. поділ України на землі.
02.03
Нім. й укр. війська вступили до Києва.
03.03
РСФСР підписала з Центр. Державами Берестейський мирний договір, яким визнала відокремлення України від Росії і вимогу договору щодо російських військ залишити території України та Фінляндії.
08.03
М. Скрипник призначений гол. Нар. Секретаріяту.
Квітень Кримська група армії УНР захопила Крим, звільнивши його від більшовиків.
19-20.04
Таганрозька нарада більшовиків України створила КП(б)У, незалежну від РКП(б).
26-27.04
Німці роззброїли укр. дивізію синьожупанників.
29.04
УЦР ухвалила Конституцію УНР, М. Грушевського обрано през. УНР. Гетьманський переворот: П. Скоропадський проголошений гетьманом Укр. Держави.
10.05
Формування уряду Ф. Лизогуба.
08-10.05
2 Всеукр. Сел. З'їзд відбувся нелегально в Голосіївському лісі під Києвом.
15.05
Створення Укр. Нац.-Державного Союзу (УНДС) - опозиції проти гетьманського уряду.
12.06
Підписання в Києві прелімінарного миру між Укр. Державою і Совнаркомом РСФСР.
20.06-11.07
Всеукр. Церк. Собор у Києві.
05-12.07
Заснування КП(б)У на установчому з'їзді в Москві.
24.07
Німеччина ратифікувала Берестейський договір з Україною.
30.07
Вбивство фельдмаршала Г. Айхгорна в Києві.
04-17.09
Подорож П. Скоропадського до Німеччини і побачення з Вільгельмом II.
18.09
В. Винниченко обраний головою Укр. Нац. Союзу (У. Н. С.), створеного на поч. серпня.
18-19.10
Укр. Нац. Рада (УНРада) у Львові проголосила Укр. Державу на території Галичини, Півн. Буковини і Закарпаття.
30.10-12.11
Розвал Австро-Угорської Імперії.
01.11
Укр. Нац. Рада перебрала держ. владу в Галичині.
06.11
Крайовий Комітет Укр. Нац. Ради в Чернівцях перебрав владу на укр. частині Буковини.
09.11
УНРада проголосила 3ах. Укр. Нар. Респ. (ЗУНР) і створила уряд - Держ. Секретаріят на чолі з К. Левицьким.
11.11
Рум. війська захопили Чернівці.
Листопад
Поль. війська окупували Лемківщину, Посяння, Холмщину і Підляшшя.
13.11
УНС створив Директорію на чолі з В. Винниченком; РСФСР анулювала Берестейський мир.
14.11
Грамота П. Скоропадського про федеративну злуку України з Росією; новий уряд з С. Гербелем на чолі. Заснування Укр. Академії Наук у Києві.
16.11
Початок повстання Директорії проти гетьмана.
18.11
Гетьманські війська розбиті під Мотовилівкою.
21.11
Поляки захопили Львів; влада ЗУНР переїхала до Тернополя, а в грудні до Станиславова.
28.11
Створення маріонеткового сов. уряду України (у Курську).
01.12
Підписання угоди про держ. об'єднання ЗУНР з УНР у Фастові.
Поч. грудня
Другий наступ більш. військ на Україну.
13.12
Війська Директорії вступили до Києва.
14.12
Гетьман П. Скоропадський зрікся влади на користь Директорії.
18.12
Франц.-грец. десант в Одесі. Війська Антанти захопили в січні-березні 1919 півд.-зах. Україну з м. Одесою, Миколаєвим, Херсоном.
26.12
Сформовано уряд Директорії під проводом В. Чехівського.


1919 рік

04.01
Формування уряду ЗУНР під проводом С. Голубовича.
15.01
Чеські війська захопили Ужгород; 21.01 румунські - Мармароський Сигіт.
Уряд УНР призначив делегацію на мирову конференцію в Парижі під головуванням Г. Сидоренка (від серпня 1919 М. Тишкевича).
16.01
Директорія оголосила війну совєтській Росії.
21.01
Переговори місії УНР з франц. командуванням в Одесі.
З'їзд закарп. українців у Хусті висловився за приєднання Закарпаття до України.
22.01
Урочисте проголошення злуки ЗУНР з УНР у Києві.
23-28.01
Сесія Трудового Конгресу в Києві.
23-31.01
Хотинське повстання проти румунської окупації Бесарабії.
26.01 X.
Раковський очолив реорганізований уряд сов. України.
05.02
Директорія й уряд УНР залишили Київ і переїхали до Вінниці.
Лютий
Заснування Комуністичної Партії Східної Галичини (від жовтня 1923 - Ком. Партія Західної України - КПЗУ).
11.02 С.
Петлюра перебрав обов'язки гол. Директорії УНР (після зречення В. Винниченка).
13.02
С. Остапенко зформував уряд УНР.
15.02
Початок Вовчухівської операції УГА (припинена в сер. березня).
28.02
Пропозиція місії мирної конференції про перемир'я між ЗУНР і Польщею по лінії Бартелемі.
06-10.03
Всеукр. з'їзд Совєтів у Києві; схвалення конституції УССР.
10.03
Загони М. Григорьєва проганяють антантські війська з Херсону. 15.03 з Миколаєва.
22.03
Створення Комітету Охорони Республіки у Кам'янці Подільському.
06.04
Антантські війська залишають Одесу.
09.04
Сформовано уряд Б. Мартоса у Рівному.
поч. квітня
Створення в Києві Гол. Повстанського Штабу під проводом Ю. Мазуренка й О. Малолітка для боротьби проти більшовиків.
Квітень-травень
Повстанські отамани Д. Зелений і М. Григорьєв провадять боротьбу проти большевиків.
29.04
Спроба перевороту отамана В. Оскілка в Рівному.
08.05
Центр. Руська Рада в Ужгороді проголосила злуку Закарпаття з Чехо-Словаччиною.
Травень - червень
Окупація Сх. і Півд. України військами А. Денікіна.
15.05
Наступ польської армії ген. Галлера на Галичину і Волинь.
24.05
Перемир'я Армії УНР з поляками.
01.06
Укладення воєнно-політ.-госп. союзу сов. республік у Москві й створення єдиного військ. командування (21.06 створено єдину Червону армію для всіх сов. республік).
09.06
УНРада іменувала Є, Петрушевича повноважним диктатором ЗУНР.
25.06
Чортківська операція УГА.
16-18.07
УГА під тиском поляків перейшла Збруч і об'єдналася з армією УНР; осідком влади ЗУНР став Кам'янець Подільський.
02.08
Початок наступу об'єднаних армій УНР і УГА на Київ і Одесу.
27.08
Сформовано уряд І. Мазепи.
31.08
Укр. війська увійшли до Києва. Захоплення Києва денікінцями.
10.09
Сен-Жерменським договором Австрія зреклася Буковини на користь Румунії і Закарпаття на користь Чехо-Словаччини.
15.09
Директорія передала всі свої права С. Петлюрі.
Жовтень
Армія Денікіна зайняла Правобережну Україну.
06.11
Начальна Команда УГА підписала у Зятківцях перемир'я з Денікіним, на підставі якого УГА увійшла до складу «Збройних сил Півдня Росії».
07.11
Початок третього наступу большевиків на Україну; до сер. лютого вони витиснули війська Денікіна з України.
16.11
Виїзд Є. Петрушевича й уряду ЗУНР до Відня. 17.11 поляки окупували Кам'янець- Подільський.
04.12
Нарада чл. уряду УНР і командувачів армії УНР у Чорториї; вирішено продовжувати війну проти більшовиків у формі партизанської війни. Виїзд С. Петлюри до Варшави.
06.12
Зимовий похід військ УНР під командуванням ген. М. Омеляновича-Павленка.
11.12
Під проводом Г. Петровського створено Всеукр. Рев. Комітет, який 19.02.1920 перетворено на Совнарком УССР на чолі з X. Раковським.
16.12
Більшовики втретє захопили Київ.
Грудень
Харків став столицею УССР.


1920 рік

12.01
На підставі угоди між ревкомом УГА й командуванням сов. армії УГА стала складовою частиною сов. армії (Червона УГА).
20.01
Скасування поляками Гал. Крайового Сойму та Крайового Виділу (згодом, у 1920-21, й ін. автономних установ) і поділ Галичини на 3 воєводства.
Лютий
Під тиском большевиків Денікін відходить з Півдня України.
16.03
«Розпуск» партії «боротьбістів» і включення частини її чл. до КП(б)У.
22.04
Варшавський договір між УНР і Польщею.
25.04
Початок наступу поль.-укр. військ проти сов. армії; 06.05 поль.-укр. війська зайняли Київ (дивізія полк. М. Безручка).
Кінець квітня
Перехід частини червоної УГА до армії УНР (інтернована поляками; решта вояків УГА репресована й заслана більшовиками).
Травень
Сформовано останній уряд УНР на укр. землях (В. Прокоповича).
18.05
Всеукр. Правос. Церк. Рада проголосила Укр. Церкву автокефальною (незалежною від московської).
26.05
Контрнаступ більшовиків на Україну; 12.06 вони зайняли Київ, у липні-серпні - майже всі укр. землі, за винятком частини Галичини.
10.06
Севрський мирний договір визнав спеціальний держ.-правний статус Галичини.
15.07 Створення більшовиками т. зв. Галицької Соц. Рад. Республіки, на чолі якої стояв Гал. Рев. Комітет (голова В. 3атонський).
Серпень
Створення Української Військової Організації (УВО); від липня 1921 її командант Євген Коновалець.
Ув'язнення більшовиками чл. Укр. Партії Соціалістів-Революціонерів: В. Голубовича, І. Лизанівського, Н. Петренка й ін.
15.09
Початок поль.-укр. контрнаступу проти сов. військ; у сер. жовтня відділи армії УНР зайняли частину Поділля по лінії Шаргород-Бар-Літин.
12.10
Поль.-сов. (РСФСР і УССР) перемир'я.
28.10-17.11
Большевицький наступ проти Вранґеля в Криму.
12.11
Схвалення Директорією УНР закону про Тимчасове управління та законодавство в УНР.
21.11
Армія УНР перейшла Збруч на територію поль. держави, де її інтерновано в таборах.
28.12
«Робочо-селянський» союзний договір між УССР і РСФСР про військ. і госп. співпрацю.


1921 рік

18.03
Ризький мирний договір між Польщею і РСФСР та УССР.
Червень
В Києві викрито Укр. Центр. Повстанський Комітет, очолюваний І. Андруховим і Г. Чупринкою (розстріляні 28.08.1921).
Липень
Засновано Львівський (таємний) Укр. Ун-т.
Серпень
Большевики розгромили загони Н. Махна.
25.09
Замах на Ю. Пілсудського, вчинений у Львові С. Федаком, чл. УВО.
11-27.10
Створення на Церк. Соборі в Києві Укр. Автокефальної Правос. Церкви (УАПЦ) під проводом митр. Василя Липківського.
Осінь 1921- весна 1922
Штучно спровокований голод на півдні України («1-й Голодомор»).
04-29.11
Другий 3имовий Похід армії УНР під проводом Ю. Тютюнника; 23.11 розстріляно 359 полонених-його учасників під Базаром.


1922 рік

22.04
Заснування Укр. Господарської Академії в Подєбрадах (Чехо-Словаччина) (з 1932 Укр. Техн.-Госп. Ін-т).
20.06-08.07
3 Всеукр. студ. з'їзд у Празі заснував Центр. Союз Укр. Студентства (ЦЕСУС).
05.11
Українці Галичини бойкотують поль. вибори до сойму і до сенату (12.11); українці півн.-зах. земель обрали 20 укр. послів і 5 сенаторів.
30.12
1 З'їзд Совєтів РСФСР, УССР, БССР і Закавказької ФССР схвалив декларацію і проект договору про утворення СССР (процедуру так ніколи і не було доведено до кінця).


1923 рік

14.03
Рішення Ради Амбасадорів про приєднання Галичини до Польщі.
15.03
Ліквідація екзильного уряду ЗУНР Є. Петрушевича.
12.04
Постанова ВУЦВК про проведення адм.-територіяльної реформи; створення округ і районів, замість губерній, повітів і волостей.


1924 рік

19.01
Затвердження конституції СССР 8 Всеукр. з'їздом рад і II З'їздом совєтів СССР (31.01.1924).
Березень
Повернення М. Грушевського з еміграції до Києва.
16.07
В. Чубар призначений головою Раднаркому УССР.
31.07
Усунення укр. мови з поль. держ. і самоуправних установ Зах. України.
05.09
Замах УВО на поль. президента С. Войцєховського у Львові.
16-18.09
Татарбунарське повстання в півд. Бесарабії проти рум. окупації.
12.10
Утворення Молд. АССР у складі УССР.


1925 рік

03.03
Розпуск Укр. Ком. Партії (УКП) і перехід її чл. до КП(б)У.
Березень
Початок «літературної дискусії» - спроба визначення шляхів розвитку укр. літератури; памфлети М. Хвильового.
Травень
Л. Каганович присланий на місце знятого з посади першого секретаря ЦК КП(б)У Е. Квірінґа.
11.07
Заснування Укр. Нац.-Дем. Об'єднання (УНДО) в Галичині (гол. Д. Левицький).


1926 рік

26.04
Сталін засуджує «ухил» М. Хвильового.
25.05
Вбивство С. Петлюри в Парижі агентом НКВС Шварцбардом ; заступником Гол. Директорії став А. Лівицький.
Травень
Лазар Каганович обвинувачує О. Шумського в націоналістичному ухилі; Шумського увільнено від обов'язків наркома освіти УССР (20.09).
19.10
Вбивство поль. шкільного куратора С. Собінського бойовиками УВО.
17.12
Перепис населення СССР з докладним станом нац. відносин на укр. землях в СССР.


1927 рік

07.06
Пленум ЦК КП(б)У засудив КПЗУ за націоналістичний ухил («шумськізм») (18.02.1928 Комінтерн виключив КПЗУ зі своїх лав).
17.10
Увільнення митр. В. Липківського на II Всеукр. Соборі від керівництва УАПЦ і обрання на митр. Миколая Борецького.
20-29.11
X З'їзд КП(б)У засудив троцькізм і національний ухил (шумськізм).
Осінь
Заснування Укр. Нац. Партії на Буковині; гол. В. 3алозецький.
02-19.12
XV з'їзд ВКП(б) ухвалив перехід до «колективізації» і «прискорення індустріалізації нар. госп-ва».