“За весьма непродолжительный период времени, — писав ворог, — отряд Степового стал насчитывать в своих рядах до 20 000 человек, при 2-х орудиях и пулеметах; при отряде имелись также автомобили, мотоциклы и велосипеды, которые Степовой добыл, захватив в Криворожском уезде две авто-колонны”.13)
Повстанці зупинили також потяг із сіллю, яку роздали селянам довколишніх сіл.
Потяги з червоноармійцями Степовий пускав під укіс.
Особливому відділу 6-ї армії і ОРТЧК Кременчуцького вузла було наказано терміново провести “строжайшее расследование случая с отправкой и ограблением эшелона (автомобилей, мотоциклов и нефти)”, захопленого повстанцями 28 серпня на ст.Лікарівка. Окупанти почали перевірки залізничників на ст.П’ятихатки, ст.Знам’янка та інших станціях, розташованих недалеко від Катеринослава і Кременчука, небезпідставно підозрюючи їх у сприянні повстанцям.
Незабаром до Степової дивізії приєднався і загін Сергія Клепача.
Чекісти у своїх звітах зазначали, що “лозунгом Степового была ”Самостійна Украіна””.14)

Колискою Степової дивізії став район войовничих козацьких сіл Верблюжки-Варварівки-Водяної-Петрової.

Повстання, яке розпочалося у Кривому Розі, стрімко розливалося Херсонським степом. Про це свідчать панічні інформаційні зведення Кременчуцької губЧК:
“...В районе Павлыш-Лекаревка оперируют банды около 1000 человек. По сводке штаба тыла от 28 августа — по дополнительным сведениям повстанческое движение и бандитизм охватывает весь уезд”.15)
“Александрийский уезд. 4-го сентября бандой до 2000 человек под предводительством Степового был произведен налет на Александрию.... Бандитами разграблен вещевой склад 1-го запасного батальона, уведена идейная музыкальная команда, выпущены из тюрьмы 29 бандитов. В нашем отряде есть жертвы... Для дальнейшего обеспечения города требуется в срочном порядке вооруженный отряд”.16)
“Потери батальона не свыше 60 человек убитыми, ранеными и пропавшими без вести. Из карманов убитого командира повстанческого полка извлечен оперативный приказ о занятии города Александрии и знамя желто-блакитное... Есть полное основание ожидать вторичного наступления на город Александрию.
Банды организованы в дивизию, имеющую четыре полка. Разбросаны по-батальонно по всему уезду. Определенно известно, что заняты села Звенигородка, Куколовка, Красная Каменка, Новостародуб. На подкрепление к Александрии прибыл из Кременчуга отряд в составе 32 вагонов”.17)
“...Александрийский район. Сводно-объединенный отряд под командой командира отряда особого назначения 6-й армии т. Юдицкого... вступил в бой с организованной бандой большой численности до 5000 человек в составе пехоты, кавалерии и артиллерии с орудием, пулеметами, большим запасом снарядов и патронов, в результате боя отряд тов. Юдицкого был разбит”.18)
В цьому бою повстанці Степового захопили 2 гармати та декілька кулеметів.
Чекіст-історик Борис Козельський писав, що “в районі діяльності Олександрійської (Степової — Р.К.) дивізії майже неможливо було провадити радянську роботу. Банди тут рубали й сікли на всі боки — вони зробили з деяких повітів кип’ячий казан”.19)
“Блакитний був надзвичайно популярний серед своїх Херсонців... З нього був не тільки добрий командир, але й хоробрий вояка. Блакитний завжди в критичні хвилини бою вмів вселяти в своїх підлеглих героїзм і відвагу.
Одна його поява серед передових розстрілень магічно діяла на вояків. Херсонці вбачали в своєму отаманові-землякові справжнього командира, батька і товариша”.20)
Успішно воювати з ворогом допомагала й висока дисципліна у Дивізії. Блакитний ввів строгу відповідальність за окремі випадки бандитизму. Про це свідчить Наказ №2 Олександрійського повітового Повстанкому від 26 вересня 1920 року.
В повстанську армію, говорилося в наказі, влились комуністичні провокатори, які з метою дискредитувати повстанців в очах населення, ведуть погромну агітацію і провокують козаків на бандитизм, мародерство, незаконні реквізиції. За таких обставин армія існувати не може. Вона або буде розбита, або розійдеться, як юрба. Селянство чекає від нас чесної святої праці, а не бандитизму. Тому будь-які вияви бандитизму слід розглядати як провокаційну роботу комуністів.
Пропонувалось вирішити проблему таким чином: 23 вересня при Повстанкомі створено комісію по боротьбі з бандитизмом. Подібні комісії організуються в полках та сотнях. Особу, помічену в бандитизмі, комісія має право карати якнайрішучіше, аж до розстрілу.21)

Переможним маршем Степова дивізія підійшла до Холодного Яру. 24 вересня 1920 р. пополудні вся Медведівка заповнилася колонами Степовиків. “Штаб отамана Блакитного примістився у вищій початковій школі, — згадував Юрій Горліс-Горський. — Постать отамана Степовиків, що прибув у супроводі штабу на конях, виглядала імпонуюче... Кремезний чоловік, із помітною військовою виправкою, одягнений в простеньке вбрання військового крою, але з ”цивільного” темносинього матеріалу. Мав на собі лише револьвер, далековид і пляншета з мапою”.22)
Розташувавши дивізію в Медведівці, отамани Холодного Яру зібралися на нараду, на якій Костя Блакитного було обрано Головним Отаманом всіх повстанських загонів Холодного Яру і околиць.

З Наказу №2 Першої Дивізії Повстанських військ Олександрійського повіту від 28 вересня 1920 р. видно, що Степова дивізія мала чітку структуру: Головний отаман, Штаб, контррозвідка, політична прибудова — Повстанський комітет, полки, батальйони, курені, сотні, комендантська сотня, підривна команда, кінний відділ, канцелярія, інспекторсьий відділ, комісія інженерного майна, збройний відділ, комендатура руху, Дивізійний Суд, Дивізійний госпіталь, господарчі частини.

10-11 жовтня в районі Онуфріївського манастиря відбувся семигодинний бій об’єднаних повстанських сил з частинами Красної армії... Повстання розгорялося. В його полум’ї зникали окупанти та їхні посібники.
Згідно з підрахунками чекістів від 11 жовтня 1920 р. в селах Чечеліївці та Олександрівці Олександрійського повіту “банды с каждым днем увеличиваются, количество бандитов доходит до 8000 чел. вместе со стариками и подростками. Вооружена банда частью куцаками, частью штыками и вилами. Имеет до 800 винтовок, три пулемета, бандой вырыты также окопы”.23)
“...Александрийский уезд. В ночь на 12 октября в местечко Мироновку ворвалась банда до 500 человек, находящийся там продотряд разбежался... В Глинске убиты начальник милиции и его помощник, численность бандитов — 600-700 человек”.24)
“...Александрийский уезд... В Новопражcком районе, в деревне Верблюжка, по направлению станции Долинской появилась банда Штыля,25) 600-700 чел., вооруженная куцепалами, винтовками... В село Мироновку в ночь на 12 октября вступила банда в 5000 человек”...26)

Але тут до Степовиків надійшли чутки, що будьонівці палять рідні села.
Повстанці почали вимагати від отамана вести їх назад — виручати рідних. Блакитний спочатку не погоджувався, але під тиском прийняв рішення повертатись в Херсонські
степи.
Блакитний прислав до штабу Холодноярської організації начальника контррозвідки Житкевича з повідомленням, що складає з себе обов’язки командира об’єднання і вирушає з Дивізією на Херсонщину.
На нещастя маршрут Степової дивізії перетнувся з маршрутом Кінної армії, яка з польського фронту переправлялася на південь України для боротьби з Врангелем. Біля Сентова загін Чорного Ворона вступив у нерівний бій з великою частиною Кінної армії. Не знаючи добре місцевості, Чорний Ворон не зміг вивести свого загону. В смертельному бою, рятуючи Степову дивізію, весь повстанський відділ Чорного Ворона разом з командиром загинув.

Наступила пізня осінь... Літнє обмундирування вже не гріло, а зимового майже не було. Чимало повстанців були босі. Це змусило отамана прийняти рішення про демобілізацію Дивізії.
Перед тим як на зиму демобілізувати свою армію, Степовий розбиває її на полки за територіальною ознакою. Кожний полк, відходячи до своєї місцевості, забирав зброю, ховав її в місця, відомі лише командному складу. Частина повстанців знову повернула до Холодного Яру. Не демобілізувався й кінний полк Іванова. Він продовжив боротьбу.

Кость Блакитний і його соратники згідно з вказівкою штабу Юрка Тютюнника, перебуваючи у підпіллі, готували широке повстання. В березні 1921 р. в Тарнові, де на той час знаходився штаб Юрка Тютюнника, побувала зв’язкова Костя Блакитного Віра Бабенко. Вона успішно повернулася на Катеринославщину і передала відповідні інструкції отаману.
На Катеринославщині з’явився й уповноважений Симона Петлюри, видатний організатор українського підпілля доктор Гелєв. Симон Петлюра призначив його, серба за національністю, уповноваженим з організації повстання на Катеринославщині, Північній Таврії та Західній Херсонщині.
Серед підпільників слід також згадати добрим словом Пашу Бабенко, Лютого, Олексу Литвиненка, Порфирія Приволоцького, Огника-Микитенка, Івана Шпонька, Йосипа Безрідного, Івана Горобця, Кедровського, Юхима Ільченка, Загуменного, Охрімовича, Даниленка, Марію Радько та інших українських патріотів.
Плани українських підпільників, як свідчить ворог, були “грандіозними”. Чекістів вразила “широта размаха задуманного”. І це не були плани на піску.
Революціонери Півдня України провели величезну роботу — була створена потужна підпільна мережа. 5-й з’їзд Совєтов Катеринославської губернії, враховуючи нетривке положення окупаційної влади, 8 березня 1920 року оголосив “фронт борьбы на внутреннем кулацко-бандитском фронте фронтом такой же государственной важности, как и бывший белогвардейский”.27)
У зв’язку з цією постановою губвиконком оголосив на час кампанії “по борьбе с бандитизмом” “всю территорию Екатеринославской губернии на положении фронта со всеми вытекающими последствиями”.28)

Показово, що совєтська Росія поклала керівництво “борьбой с бандитизмом на Украине” на Раду Оборони, конкретно, на командуючого російськими окупаційними військами в Україні М.Фрунзе. Як бачимо, втриматися в Україні окупаційна влада могла лише силою армій і фронтів. А росіяни твердять, що їх, завойовників, українці-наддніпрянці зустрічали з хлібом-сіллю.

Повстання мало розпочатися в Єлисаветграді під час першотравневої демонстрації 1921 року, керувати якою повинен був видатний військовий організатор Тиміш Гулий-Гуленко.
Але плани повстанців перекреслив отаман Андрій Рибалко-Зірка. Його дивовижна необережність призвела до розкриття повстанської підпільної організації і, як наслідок, — до численних людських жертв. І дата повстання була перенесена на 1 червня.
Завдяки — спочатку злочинній необережності отамана Зірки, а потім і зраді — були знищені сотні українських патріотів, в тому числі й провідники: Кость Блакитний, доктор Гелєв, Холодноярський отаман Юхим Ільченко, на той час командуючий повстанцями Верхньодніпровського повіту і частини Криворізького, та й сам Андрій Олександрович Зірка-Рибалко... Тільки 25 серпня 1921 р. в Жандармській балці з вини Андрія Зірки було розстріляно Катеринославською ЧК 52 повстанці, і серед них Віра Лук’янівна Бабенко, Параска Лук’янівна Бабенко, Марко Кикоть, Микитенко-Огник, Аврам Огій, Ганна Уманська та інші підпільники.
Сестри Віра та Паша Бабенки, за словами очевидців, йшли на розстріл, співаючи “Ще не вмерла Україна”...
Через зраду Андрія Зірки був розкритий і Центральний Український Повстанський Комітет у Києві, все керівництво якого було виарештуване.
“Так была, — пишуть чекісти, — ликвидирована попытка петлюровцев организовать грандиозное восстание на Украине, причем большую роль в этой ликвидации сыграла Екатеринославская губЧК”.29)
Перенесення дати повстання на 1 червня мало для Степового-Блакитного фатальне значення... Зрадник видав місцезнаходження отамана.
Будинок, в якому знаходились Кость Блакитний та Лютий (Ялисей Черевик), був оточений. Але товаришам з боєм вдалося прорватися.
Кравченко, колишній повстанець, а тепер зрадник, намагався зупинити Блакитного, “крича ему, что повстанцы не правы, что они заблуждаются, что Чека — не такой страшный орган, каким его рисовали, что ЧК не стремится вовсе истреблять как можно больше людей, как они раньше думали”.30)
Кравченко вигукував: “Дивись, адже я працюю, і ти будеш працювати разом зі мною”. Але Степовий не зупинявся і продовжував — разом з Лютим — відстрілюватись.
“Подвернувшийся по пути бегства Степового какой-то красноармеец, будучи возбужден стрельбой.., выстрелил из винтовки и попал убегавшему Степовому в спину. Степовому была тут же оказана первая медицинская помощь, с целью остановить кровоизлияние, но усилия спасти его жизнь оказались тщетными, и он умер, произнеся слова: ”Вмираю за рідну Украіну”. Лютый же убежал в горы, а так как дорога в горах ему была хорошо знакома, то он и скрылся”.31)
Все це відбувалося на очах у молодшого брата отамана — Федора, який згодом описав героїчну епопею Степової дивізії у книжці “В Херсонських степах”.
Федір свідчить, що потрапивши в оточення, отаман застрелився. Останніми словами Костя Блакитного були: “Як буде Україна вільною, передайте привіт!”.

“Вмирати зовсім не страшно, коли знаєш за що, — буквально за кілька днів до смерті сказав Кость братові. — Смерть не така страшна, як хтось думає. Але померти ні за цапову душу — дуже страшно... За таку смерть нащадки проклянуть... Я тільки раз поклявся перед нашим жовто-блакитним прапором — вмерти за нього. Вмерти за нашу священну національну ідею збираюсь тільки один раз. Такої смерті й шукаю вже три роки, і я її колись знайду”.32)
Кость Блакитний знайшов те, чого шукав: він загинув в бою за Україну.

Три дні окупанти не дозволяли поховати Костя Пестушка. На четвертий день його батько, Юрко Пестушко, пішов до комісара просити дозволу поховати сина.
“— Хорошего же ты сынка воспитал, — з насмішкою промовив комісар.
— Я певен, що ваші батьки також не знають, де ви є і що робите, — похмуро відповів батько.
Комісар дозволив поховати Костя, але на другий день його відкопали і повезли до Кривого Рогу. Батько також поїхав. Труну в Кривому Розі відкрили, труп Отамана сфотографували, а потім дозволили батькові забрати сина і вже вдруге могили Костя не чіпали”.33)

Закінчую цю розповідь словами одного з упорядників книги “Кость Блакитний, отаман Степової дивізії” Григорія Гребенюка:
“Нинішній молоді — зросійщеній, урбанізованій, розбещеній — потрібен український ідеал.
Таким ідеалом є Кость Блакитний.
Щедро обдарований природою фізично і духовно, освічений, хоробрий, чистий серцем — він до останнього подиху залишився відданим нашій праматері — українській землі.
Костя Блакитного можна уподібнити до міфічного героя. Він повторював: ”Воюючий мечем — від меча загине”.
Кость підняв руку з мечем на ворога і не опустив її до останньої хвилини.
І помер героєм...
Нинішнє покоління української молоді відповідальне за майбутнє своєї нації і держави. Свою історичну місію покоління виконає лише тоді, коли запалить себе бойовим духом Костя Блакитного, благоговійною любов’ю до України і спопеляючою ненавистю до російського окупанта”.34)

Візьму на себе відповідальність і передам Україні привіт від її незабутнього сина — Костя Степового-Блакитного.
Україно, чуєш?!ДЖЕРЕЛА, ПРИМІТКИ:
1) Тепер Запорізький технічний університет. Р.К.
2) Літературний псевдонім “Юрко Степовий”, автор книги “В Херсонських степах”.
3,21,34) “Кость Блакитний, отаман Степової дивізії”. Київ, 1997.
4) Правильно: “Пестушко”. Р.К.
5,7,8) А.В. Белаш, В.Ф.Белаш, “Дороги Нестора Махно”. Київ, 1993.
6) Штаб Повстанчої армії (махнівців). Р.К.
11,13,14,29,30,31) “Отчет Екатеринославской губернской ЧК с 1.01.1920 по 1.11.1921 годы”. Дніпропетровськ, 1994.
9,10,12,20,32,33) Ю.Степовий, “В Херсонських степах”, Мюнхен, 1947.
15) ДАПО, ф.р-2289. оп.1, спр.5, арк.6.
16) Там же, арк.30.
17) Там же, арк.120.
18) Там же, спр.7, арк.40.
19) Б.Козельський, “Шлях зрадництва й авантур. Петлюрівське повстанство”. Держвидав України. Харків. 1926.
22) Ю.Горліс-Горський, “Холодний Яр”. Львів, 1994.
23) ДАПО, ф.р-2289, оп.1, спр. 7, арк.97.
24) Там же, арк.64.
25) Штиль — командир запасного полку Степової дивізії. Р.К.
26) ДАПО, ф.р-2289, оп. 1, спр.7, арк.137.
27,28) ЦДАВО України, ф.3204, оп.1, спр.27, арк.5.