1 Жуковський А., Субтельний О. Нарис історії України.-Львів,1991.-с.72-73.
2 Грушевський М. Гетьманське гніздо.-Львів,1912.-С.15.; Селянський рух на Україні.1850-1861 р.р.-К..1988.-С.121.; Ластовський В. Селянський виступ 1832 року в селах колишнього Чигиринського повіту. // Родовід.-1992.-№4.-С.74.
3 Центральний державний історичний архів України в м.Києві.-Ф.224.-ОП.1.-СПР.2389.-АРК.215-218.
4 ЦДІА України в м.Києві.-Ф.274.-ОП.1.-СПР.1616.-АРК.52 ЗВ.
5 ДАЧО. - Ф.420 - ОП.1 - СПР.186. - АРК.33 ЗВ.
6 Пойда Д.П. Крестьянское движение на Правобережной Украине в пореформенный период (1866 - 1900). - Днепропетровск, 1960. - С.197.
7 ЦДІА України в м.Києві.-Ф.274.-ОП.1.-СПР.1616.-АРК.8 ЗВ.-18.
8 ЦДІА України в м.Києві.-Ф.274.-ОП.1.-СПР.2604.-АРК.5.-5 ЗВ.
9 ЦДІА України в м.Києві.-Ф.274.-ОП.1.-СПР.1324.-АРК.23 ЗВ.-24.
10 Авторські польові дослідження.-Записано в с.Суботові Чигиринського району від Ярини Варивонівни Телятник (1905 р.н.) 8 листопада 1997 року.
11 Польові дослідження Гуглі В.І.-Записано в с.Суботові Чигиринського району від Кукси Савелія Васильовича (1901 р.н.) 14 січня 1991 року.
12 Авторські польові дослідження.-Записано в с.Суботові Чигиринського району від Ярини Варивонівни Телятник (1905 р.н.) 8 листопада 1997 року.
13 Історія міст і сіл УРСР. Черкаська область.-К.,1972.-С.661.
14 Фонди Національного історико-культурного заповідника «Чигирин».-КВ.3436.-ПП.270.-АРК.7.
15 Водяний Я. Вільне козацтво в Чигирині.// Літопис Червоної Калини.-1991.-Ч.3.-С.13.
16 Постанови першого Всеукраїнського Козацького з’їзду в м.Чигирині на Київщині 3, 4, 5 й 6 жовтня 1917 г.-Друк Затуловської.-1917.-С.1-9.
17 Дорошенко Д. Як було проголошено Гетьманство у Київі 29 квітня 1918 року. // Нова зоря.-Львів,1927.-Ч.9.- 6 березня.
18 З листа редактору газети «Зоря комунізму» Приходьку І.О. від Воронова І. 4 березня 1971 року, м.Москва.- АРК.1.
19 Ушета І.І. Стежками Холодного Яру.-К.,1988.-С.37.
20 Авторські польові дослідження.-Записано в с.Суботові Чигиринського району від Ярини Варивонівни Телятник (1905 р.н.) 8 листопада 1997 року.
21 З листа редактору газети «Зоря комунізму» Приходьку І.О. від Воронова І. 4 березня 1971 року, м.Москва.- АРК.1.
22 Гражданская война на Украине.-К.,1967.-Т.1.-КН.1.-С.146.
23 Гражданская война на Украине.-К.,1967.-Т.1.-КН.1.-С.175.
24Гражданская война на Украине.-К.,1967.-Т.1.-КН.1.-С.206.
25 Історія міст і сіл УРСР. Черкаська область.-К.,1972.-С.662.
26 Авторські польові дослідження. - Записано в с.Полуднівці Чигиринського району від Чуба Луки Давидовича (1902 р.н.) 6 серпня 1997 року.
27 З листа редактору газети «Зоря комунізму» Приходьку І.О. від Воронова І. 4 березня 1971 року, м. Москва. - АРК.2-4.
28 Авторські польові дослідження. - Записано в с.Полуднівці Чигиринського району від Чуба Луки Давидовича (1902 р.н.) 6 серпня 1997 року.
29 З листа редактору газети «Зоря комунізму» Приходьку І.О. від Воронова І. 4 березня 1971 року, м. Москва. - АРК.5.
30 Авторські польові дослідження. - Записано в с.Полуднівці Чигиринського району від Чуба Луки Давидовича (1902 р.н.) 6 серпня 1997 року.
31 Авторські польові дослідження. - Записано в с.Полуднівці Чигиринського району від Чуба Луки Давидовича (1902 р.н.) 6 серпня 1997 року.
32 Білодід О. Помилявся я двічі... // Україна. - 1991.-№1.-с.5.
33 Гражданская война на Украине.-К.,1967.-Т.1.-КН.1.-С.583.
34 Історія Української РСР.-К.,1977.-Т.5.-С.342.
35 Державний архів Черкаської області.-Ф.529С.-ОП.1.-СПР.10.-АРК.36
36 Відозва козаків червоного куреня до громадян Чигиринського повіту 18 січня 1919 р.
37 ДАЧО.- Ф.Р529С.-ОП.1.-СПР.10.-АРК.36.
38 ДАЧО.- Ф.Р529С.-ОП.1.-СПР.10.-АРК.4-5; Ф.Р529С.-ОП.1.-СПР.1.-АРК.35.
39 ДАЧО.- Ф.Р529.-ОП.1.-СПР.4.-АРК.1.
40 ДАЧО.- Ф.Р529.-ОП.1.-СПР.1.-АРК.16.
41 Справка об участии в боях в период 1918 - 1921 г.г. Воронова И. от 17.05.1967 г.
42 ДАЧО.- Ф.Р529.-ОП.1.-СПР.1.-АРК.16.
43 ДАЧО.- Ф.Р529.-ОП.1.-СПР.28.-Ч.2.-АРК.4.
44 ДАЧО.- Ф.Р529.-ОП.1.-СПР.28.-Ч.2.-АРК.8.
45 ДАЧО.- Ф.Р529.-ОП.1.-СПР.1.-АРК.12.
46 ДАЧО.- Ф.Р529.-ОП.1.-СПР.1.-АРК.25.
47 ДАЧО.- Ф.Р529.-ОП.1.-СПР.28.-Ч.2.-АРК.24.
48 Горліс-Горський Ю. Холодний Яр. - Львів,1992.-С.165.
49 ДАЧО.- Ф.Р529.-ОП.1.-СПР.1.-АРК.14.
50 ДАЧО.- Ф.Р529.-ОП.1.-СПР.1.-АРК.37, 50.; З послужного списку Воронова І.
51 З листа редактору газети «Зоря комунізму» Приходьку І.О. від Воронова І. 4 березня 1971 року, м. Москва. - АРК.6.
52 З архіву Приходька І.О., м. Чигирин. - Спогади Дивнича Демида Микитовича, члена загону Свирида Коцура.
53 ДАЧО.- Ф.Р2145.-ОП.1.-СПР.1.-АРК.10.
54 ДАЧО.- Ф.Р1340.-ОП.1.-СПР.9.-АРК.7.
55 ДАЧО.- Ф.Р1340.-ОП.1.-СПР.9.-АРК.4-5,10 ЗВ., 21.
56 ДАЧО.- Ф.Р529.-ОП.1.-СПР.4.-АРК.103,107.
57 ДАЧО.- Ф.Р2523.-ОП.1.-СПР.2.-АРК.15 - 16 ЗВ.; ДАЧО.- Ф.Р529С.-ОП.1.-СПР.24.-АРК.2.
58 ДАЧО.- Ф.Р529.-ОП.1.-СПР.4.-АРК.101.
59 ДАЧО.- Ф.Р529.-ОП.1.-СПР.22.-АРК.181.
60 ДАЧО.- Ф.Р529.-ОП.1.-СПР.22.-АРК.193.
61 ДАЧО.- Ф.Р529.-ОП.1.-СПР.22.-АРК.204-205.