62 Протокол засідання другого з’їзду Ради селянських робітничих і червоно-козацьких депутатів Чигиринського повіту.-Чигирин,1919.-С.1.
63 Козельський Б.В. Шлях зрадництва й авантур (петлюрівське повстанство).-Харків,1927.-С.23.
64 ДАЧО.- Ф.Р529.-ОП.1.-СПР.22.-АРК.224-224 ЗВ.
65 ДАЧО.- Ф.Р529С.-ОП.1.-СПР.23.-АРК.48.
66 ДАЧО.- Ф.Р529С.-ОП.1.-СПР.23.-АРК.1.
67 ДАЧО.- Ф.Р529.-ОП.1.-СПР.22.-АРК.224.
68 ДАЧО.- Ф.Р529С.-ОП.1.-СПР.23.-АРК.48-48 ЗВ.
69 ДАЧО.- Ф.Р529.-ОП.1.-СПР.22.-АРК.225.
70 Полікша С. Кубанець Уваров - отаман Холодного Яру.// Літопис Червоної калини. - травень, 1933.- С.28.
71 ДАЧО.- Ф.Р529.-ОП.1.-СПР.22.-АРК.225.
72 Полікша С. там само.-С.28.
73 ДАЧО.- Ф.Р529.-ОП.1.-СПР.22.-АРК.227.
74 ДАЧО.- Ф.Р529.-ОП.1.-СПР.22.-АРК.226.
75 Історія Української РСР.-К.,1977.-Т.5.-С.401-402.
76 Полікша С. там само.-С.30.
77 ДАЧО.- Ф.Р529.-ОП.1.-СПР.22.-АРК.225.
78 ДАЧО.- Ф.Р529.-ОП.1.-СПР.22.-АРК.228 - 231.; Полікша С. там само.-С.30.
79 Копія листа директора Інституту Громадянської війни І.Мінца від 3 жовтня 1937 року до Києва Начполітвідділу УП ВО НКВС УРСР бригадному комісару Шляхтенко.
80 АПД.- Записано в с.Полуднівці Чигиринського району від Чуба Луки Давидовича (1902 р.н.) 6 серпня 1997 року.
81 Полікша С. там само.-С.30.
82 З листа редактору газети «Зоря комунізму» Приходьку І.О. від Воронова І. 4 березня 1971 року, м. Москва.- АРК.6.
83 Дземич Д. А Висновок зробіть самі. // Чигиринські вісті.-28.03.1992.
84 Протокол засідання ІІ з’їзду Рад... - Чигирин, 1919.-С.1-2.
85 ДАЧО.- Ф.Р548.-ОП.1.-СПР.2.-АРК.16-16 ЗВ.
86 Протокол засідання ІІ з’їзду Рад... - Чигирин, 1919.-С.2-4.; ДАЧО.- Ф.Р548.-ОП.1.-СПР.2.-АРК.28 ЗВ.
87 ДАЧО.- Ф.Р2145.-ОП.1.-СПР.1.-АРК.160.
88 Гражданская война на Украине.-К.,1967.-Т.2.-С.265,294.
89 Горліс-Горський Ю. Холодний Яр.-Львів,1992.-с.165 - 169.
90 АПД. - м. Чигирин, вул.Кірова,82, Похил Юрій Петрович (1925 р.н.) та Похил Григорій Петрович (1929 р.н.) в 1997 р.
91 Історія міст і сіл УРСР. Черкаська область.-К.,1972.-С.662.
92 Фонди НІКЗ «Чигирин».-КВ.3436.-ПП.270.(Жураченко И.В. Мои воспоминания об организации Советской власти в Чигиринском уезде. 1917 - 1923 годы.).-АРК.46.
93 Польві дослідження Гуглі В.І.-Записано від Пасічник Якилини Сергіївни (1903 р.н.) у с.Суботові Чигиринського району 06.03.1992 р.
94 АПД. - Записано в с.Полуднівці Чигиринського району від Чуба Луки Давидовича (1902 р.н.) 6 серпня 1997 року.
95 Польові дослідження Гуглі В.І.-Записано у с.Суботові Чигиринського району від Тютюнник Ірини Іларіонівни (1905 р.н.), 1991 р.
96 АПД. - Записано у м. Чигирині, вул.Кірова,45 від Григорія Феохтистовича Горного (1914 р.н.) 6.03.1997 р.
97 Гражданская война на Украине.-К.,1967.-Т.2.-С.616.
98 Белаш А.В., Белаш В.Ф. Дороги Нестора Махно.-К.,1993.-С.297 - 301.
99 там само.-С.312.
100 Гражданская война на Украине.-К.,1967.-Т.2.-С.458, 476.
101 Фонди НІКЗ «Чигирин».-КВ.3436.-ПП.270.(Жураченко И.В. Мои воспоминания об организации Советской власти в Чигиринском уезде. 1917 - 1923 годы.).-АРК.46
102 там само.-С.47.
103 Короткий огляд діяльності повстанських загонів на Україні, що діяли під керуванням Зафронтового бюра ЦК комуністичної партії (більшовиків) України. (За відомостями на 30 жовтня 1919 р.)
104 Гражданская война на Украине.-К.,1967.-Т.2.-С.705.
105 Гражданская война на Украине.-К.,1967.-Т.2.-С.735.
106 Белаш А.В., Белаш В.Ф. там само.-373.
107 Дземич Д. А висновок зробіть самі. // Чигиринські вісті.-28.03.1992 р.
108 Дземич Д. А. там само; Горліс Горський Ю. там само.-С.57.; Фонди НІКЗ «Чигирин».-там само.- С.55.
109 Мироненко Г. Свідчать документи // Зоря комунізму.-7.08.1992 р.
110 Доценко О. Зимовий похід (6.ХІІ.1919 - 6.V.1920). // Праці українського наукового інституту. - Варшава, 1932. - Т.ХІІІ. - С.LXIX - LXXXI.
111 Омелянович - Павленко М. Зимовий похід. - Каліш, 1934. - С.60.
112 Доценко О. Зимовий похід (6.ХІІ.1919 - 6.V.1920). // Праці українського наукового інституту. - Варшава, 1932. - Т.ХІІІ. - С.81.
113 Горліс Горський Ю. там само.-С.57.
114 Мироненко Г. там само.
115 З архіву Приходька І.О., м. Чигирин. - Спогади І.Жураченка від 13.05.1957 р.
116 АПД.- Записано від Шапошника Петра Потаповича (1903 р.н.) у с.Розсошинцях Чигиринського району 20.10.1996 р.
117 Фонди НІКЗ «Чигирин».-там само. - АРК.63-66.; З архіву Приходька І.О., м. Чигирин. - Спогади І.Жураченка від 13.05.1957 р.
118 ДАЧО.- Ф.Р184а.-ОП.1.-СПР.20.-АРК.53.
119 АПД. - Записано у м. Чигирині, вул.Кірова,45 від Григорія Феохтистовича Горного (1914 р.н.) 6.03.1997 р.; у с. Суботові Чигиринського району від Телятник (Тютюнник) Ярини Варивонівни (1905 р.н.); Польові дослідження Гуглі В.І.- Записано у с. Суботові від Топчій (Тютюнник) Тетяни Нечипорівни (1896 р.н.)
120 ДАЧО.- Ф.Р550.-ОП.2.-СПР.31.-АРК.124.; Список поселень Черкаської округи.-Черкаси,1926.-С.55.