1 Під большевицьким наїздом.// Републіка. - Станіславів, 23 квітня 1919 р. - ч.68.
2 Народ. - Станіславів, 23 травня 1919 р. - ч.68.
3 ДАЧО. - Ф.Р.529. - оп.1. - спр.22. - арк.243.
4 АПД. – Записано від Похила Юрія Петровича (1925 р.н.) та Похила Григорія Петровича (1929 р.н.) в м.Чигирині, вул.Кірова,82. Серпнь, 1997 р.
5 Рябокінь Є. Попіл мертвих стукає в груди. Кривавій трагедії - 80 років. //Чигиринські вісті. - 7 серпня 1999 р.
6 ДАЧО. - Ф.Р.1006. - оп.1. - спр.1. - арк.53.
7 Коваль Р. Отамани Гайдамацького краю. – К., 1998 – с.303.
8 Архів УСБУ в Черкаській області. – спр.1083 – т.1. – арк.33.
9 Архів автора. – Родина Похилів. Чигиринський район. Оригінали та копії документів, 1909 – 1937 р.р. – арк.4.
10 Архів УСБУ в Черкаській області. – спр.1083 – т.1. – сторінки оригіналів документів, долучені до справи, не пронумеровані.
11 Архів УСБУ в Черкаській області. – спр.1083 – т.1. – арк.32 – 33.
12 ЧОДА. – Ф.529с – оп.1. – спр.15. – ч.ІІ. – арк.149 – 149 зв.
13 Архів УСБУ в Черкаській області. – спр.1083 – т.1. – арк.2 зв.
14 Там само – арк.72 – 72 зв.
15 Там само – арк.22 – 22 зв.
16 Там само – арк.2 зв.
17 Там само – арк.95 – 95 зв.
18 Там само. – сторінки оригіналів документів, долучені до справи, не пронумеровані.
19 Там само. – сторінки оригіналів документів, долучені до справи, не пронумеровані.
20 Там само – арк.87 зв.
21 Там само. – арк.24 зв., 25 зв.
22 Там само – 3 зв.
23 Там само – сторінки оригіналів документів, долучені до справи, не пронумеровані.
24 Там само – арк.17 зв.
25 Там само – арк.98 – 98 зв.
26 Там само. – арк.4 зв.
27 Там само – арк.3 зв.
28 Там само. – арк. 97 – 99.
29 Там само. – арк.22 зв.
30 Там само. – арк.98.
31 Там само. – арк.10 – 10 зв.
32 Там само. – арк.23 зв.
33 Там само. – арк.27 – 27 зв.
34 Там само. – арк.18 зв.
35 Там само. – арк.27 зв.
36 Там само. – арк.4 зв.
37 Там само. – арк.29 зв. – 30 зв., 88.
38 Коваль Р. Отамани гайдамацького краю. 33 біографії. – К., 1998 – с.560.
39 Архів УСБУ в Черкаській області. – спр.1083 – т.1. – арк.29 зв. – 30 зв., 88.
40 Там само. – арк.88.
41 Там само – арк.30 зв. – 31.
42 Там само. – арк.89 зв, 16 зв.
43 Героїзм і трагедія Холодного Яру. Збірник документів і матеріалів. – К.,1996. – с.177.
44 Архів УСБУ в Черкаській областію – спр.1083 – т.1. – арк.4 зв.
45 Там само. – арк.1.
46 Архів УСБУ в Черкаській областію – спр.1083 – т.1. – арк.180.
47 Там само – арк.214, 244 – 245.
48 Там само – арк.280.
49 Там само – арк.354.