ВІДОЗВА

Браты-Украины, ридні по духу и крові... Идите навстречу нам, Вашим же братам, котрі борються за освобождєніє от насілія проклятой жидовской Великоросской авантюры... Не верьте, браты, кровопийцам, котрі под маркой советов пришли грабить нашу великую родную Украину. Пролитая кровь нами невинная кровь требует полной победы... Пора скинуть ярмо кацапщины...
Долой насильников с Украины. Да вздравствует Украинская Народная Республика... Да вздравствует украинская национальная армия...
Всі честні козаки, котрим дорога наша Родина, до зброї...
Да поможет нам господь сделать нам великое наше дело. Слава! Слава!
Слава! Слава! Слава! Слава! Слава Украине. Слава козакам».1)

ДА СБУ, арх.№1136, сл. спр. 446/7971, арк.17-18 зв.

1) Написано синім олівцем. Коми розставлені мною Р.К.

 

 

Записка повстанського штабу

«Кируючому Цибулівською групою.

Повідомляю, що коли буде чути гарматну стрілянину з боку Михайлівки, то не бійтесь, то будуть стріляти наші в голові з отаманом нашого полку.
Гармат буде дві, котрі привизли Штиль і Блакитний.
Як буде потреба в руських набоях, то сообщіть, вишлим, мається ідин ящик, котрий тілько, що одержаний нами від отамана нашого полку.

Нач. штабу (підпис, який починається на «Смут...», осавул (підпис).

30 серпня 1920 р.».

Державний архів СБУ, слідча справа 446/7971, архів 1136, т.2 (особиста справа Мефодія Голика-Залізняка), арк.16. Документ знайшов Р.Коваль.

 

ОБ’ЯВЛЕНИЕ

Совет Народных Комиссаров постановил:
Об’явить всем рядовым участникам банд при условии их добровольной явки ПРОЩЕНИЕ.
Это постановление есть акт большой важности, так как дает возможность рядовым бандитам возвратиться к гражданским обязанностям.
Всем кто по тем или иным причинам попал в ряды бандитов предлагаю явиться в Штаб тыла, памятуя что кто вернется из черных банд, Рабоче-крестьянское правительство их поступки ПРАЩАЕТ.
Кто после настоящаго об’явления останется в бандах, тот враг Рабочего и Крестьянина, тому пощады нет и не будет. Его могила исправит.
Не раскаетесь - уничтожим.
Рабоче-Крестьянское правительство карает бандита, но вдвое более карает укрывателя.
Незаможные и трудовые селяне! уничтожайте бандитов; они хуже блохи. Бейте, давите, стирайте их с лица земли.
Бандит пьет кровь Вашу, не дает вам заняться мирным трудом, так как часто из-за нескольких бандитов, находящихся в селе, страдаете чуть ли не все.
Уничтожайте укрывателей: они хуже гадов, нет им места среди нас.
Смерть бандиту-паразиту!
Смерть и укрывателю!
Светлая, честная жизнь РАСКАЯВШЕМУСЯ.
Иди в Штаб тыла Александрийского уезда. Тебя простит Рабочий и Крестьянин.
Настоящее об’явление вывесить на видных местах и прочитать на сходках и митингах.

Уездный комитет К. П. (Б.) Украины

Исполнительный комитет Александрийсокго уезда.

Штаб Уездучастка-тыла.
№618-200».

Зверху рукою дописано: 12.03.21.

 СЄЛЯНЄ!

В той мент, коли РОБІТНИЧЕ-СЕЛЯНСЬКА ВЛАДА веде тяжку боротьбу з руіною та голодом, коли вона ціною неймовірних силкувань добула з за кордону та инших міст зерно, для обсіву Ваших степів і коли наслідки ціі праці добуті, політічній бандітізм починає піднімать голову - руйнуючи ссипні пункти та грабуючи посівні матеріали у селян, чим хтят попсувать работу Радянської Влади в боротьбі з голодом та разрухою.
- Хто ж відважується в сучасний надзвичайно-тяжкій мент учинять таке посудство?
- Кому потрібно грабувать посівний матеріал і лишать селянську ниву незасіяною?
- Кому потрібні вбивства Радянських Співробітників та червоноармійців — Ваших же синив?
- Кому потрібно збільшувати голодну смерть селянства?
- Кому потрібні ці жертвы та разруха?
БАНДІТАМ!!!
Це паскудне діло роблять бандітські ватаги найняті за гроші через ПЕТЛЮРУ, закордонною буржуазіею, яка до сього часу продовжуе мріять про смашний для неі кусочек - про захват богатоі УКРАІНИ.
Бачучи що при Радянськоі Владі сього зробить не можливо, закордонна та російська буржуазія пробують зробить це з допомогою ПЕТЛЮРИ та його бандітських ватаг шляхом псування работи Радянськоі Влади.
Похабні бандітські ватаги заберают у селянина останню конячку, корівку і останки зерна, знущаются над дітьми та над дідами-пастухами худоби за те тілько, що ті не дають своего добра, як це робилось в Федварськім районі.
Селянин, час очуматься від сна та пасивності, помятай що бандітські ватаги топчуть твоі ниви руйнують твое господарство.
Селянин, відкрій очи, подивись на життя здорово і ти зрозуміешь що тілько — РАДЯНСЬКА ВЛАДА захищала твоі інтереси, та захищає іх і теперь на Генуезські конференції.
Селянине до тебе звертається Повитовий Виконавчий Комітет з проханням допомоги йому в боротьбі з усіма пришійхвостами поміщиків та генералів таким чином:
Оповіщай місцеву владу про місто стоянок та пересування бандитських ватаг.
Донось про всіх особ, які переховують бандітів.
Сповісті, хто зараз в бандах, хто пішов і хоче йти в банду.
Сповішай про всіх особ, які допомагають бандам харчами та зброєю.
Наслідки свідомих подій селян, бачимо в Федварськім районі, де на всякий вчинок бандітів селяне відповідают визнанням своего долгу перед Робітничо-Селянськой Владою на всякіе іх злочинство беспощадною з ними боротьбою.
Федварскій район об’явіл війну бандітам!
Селяне Елисаветського повіту зробіть теж!
Жиніть іх з сіл та деревень!
Спроваджуйте їх до рук Влади!
Геть бандітізм!
Геть наймитів поміщиків та генералів!
Хай живе з’еднанне робітників та селян!

Елисаветській Повітовий Виконком.

Листівка з мого архіву. Стилістика збережена. Орієнтовна дата листівки - квітень-травень 1922 р. Стилістика та характерні орфографічні помилки видають її російське авторство. Р.К.