Про сформовані Москвою в українському Харкові сателитні «уряди»

«Ми були об’єктивно не українською партією, а російською, тобто, власне кажучи, великоросійською».

Більшовики Шахрай і Мазлак у книжці
«До хвилі, що діється на Україні і з Україною»
Саратов, 1919.