11. Шведюк 1 Яків Васильович
Народився 1898 р. у м. Чернігів. Українець. Міщанин. Закінчив вище початкове училище. Воєнна освіта: молодший писар. Безпартійний.
В 1919 р. - канцелярист Міністерства внутрішніх справ УНР. Під час Другого Зимового походу - каптернамус 1-ї бригади 4-ї Київської дивізії. Будучи пораненим, потрапив у полон 16 листопада 2 під с. Миньки 3. Розстріляний 23 листопада 1921 р. у м. Базар. Реабілітований 12 березня 1998 р.
Там само. Арк. 11 - 11 зв.
Примітки
1. В. Верига і Б. Тимошенко подають Швидюк.
2. Так в анкеті. Ця розбіжність зустрічатиметься і далі.

12. Єгер 1 Ернест 2 Артурович
Народився 1890 р. у м. Прага (Австро-Угорщина). Німець 3. Закінчив політехнічний інститут і старшинську школу у м. Відень. Поручик. Безпартійний.
В Армії УНР із 1920 р. До переходу кордону служив завідувачем зброї штабової сотні. Під час Другого Зимового походу - завідувач зброї 4-ї Київської дивізії 4. Потрапив у полон 16 листопада між 15.00. і 16.00 год. під с. Миньки. Розстріляний 22 листопада 1921 р. у м. Базар. Реабілітований 12 березня 1998 р.
Там само. Арк. 12 - 12 зв.
Примітки
Можливо, прізвище потребує уточнення: в анкеті - ніби "Єгор", у списку розстріляних взагалі вкрай невиразно. У книгах Василя Вериги і Бориса Тимошенка (упорядник збірки "Другий Зимовий похід. Листопадовий рейд. Базар") - Єгер.
У списку розстріляних його ім'я, очевидно, помилково, подається як Ернет.
Стосовно національності, то дослівно в анкеті записано так: "Чехословак (немец)".
В. Верига і Б. Тимошенко подають військове звання сотник.

13. Погиба Федір Данилович
Народився 1898 р. у м. Літки Чернігівської губернії. Українець. Селянин. Закінчив 4 класи гімназії та 5-у Київську школу прапорщиків. Спеціальність - лісова промисловість. Поручик. Безпартійний.
В українській армії з 1918 р. Під час Другого Зимового походу - ройовий 3-ї сотні 4-го куреня 4-ї Київської дивізії 1. Потрапив у полон 16 листопада 1921 р. коло с. Миньки. Розстріляний 22 листопада 1921 р. у м. Базар. Реабілітований 12 березня 1998 р.
Там само. Арк. 13 - 13 зв.
Примітка
В. Верига і Б. Тимошенко подають військове звання хорунжий.

14. Лотовський 1 Володимир Павлович
Народився 1894 р. у Олександрійському повіті Херсонської губернії. Українець. Селянин. Студент юридичного факультету Петроградського університету. Прапорщик. Безпартійний.
Діловод Міністерства внутрішніх справ УНР. В Армії УНР із 1920 р. Під час Другого Зимового походу - сотник (адміністратор, завідувач канцелярії Головного штабу) 4-ї Київської дивізії. Потрапив у полон 16 листопада 1921 р. під с. Миньки 2. Розстріляний 23 листопада 1921 р. у м. Базар. Реабілітований 12 березня 1998 р.
Там само. Арк. 14 - 15 зв.
Примітки
В. Верига і Б. Тимошенко подають Лотоцький.
Під час допиту зазначив, що "єдина опора Петлюри - це Пілсудський". Допит проводив якийсь Шульц. Анкета підписана: "Допросил Шульц".

15. Грох Митрофан Васильович
Народився 1888 р. у м. Народичі Овруцького повіту Волинської губернії. Українець. Селянин. Закінчив 2 класи сільської школи та Одеську школу прапорщиків. Безпартійний.
В Армії УНР із 1919 р. Служив каптернамусом 6-ї Січової стрілецької дивізії (далі скорочено: 6-а Січова дивізія). Під час Другого Зимового походу - каптернамус штабу 2-ї бригади 4-ї Київської дивізії 1. Будучи пораненим, потрапив у полон 16 листопада 1921 р. 2 Розстріляний 23 листопада 1921 р. у м. Базар. Реабілітований 12 березня 1998 р.
Там само. Арк. 16 - 16 зв.
Примітки
1. В. Верига і Б. Тимошенко подають військове звання сотник.
2. Майже на всі питання відповідав "не знаю".

16. Ясько Анастас Стефанович
Народився 1896 р. у м. Київ. Українець. Селянин. Слюсар. Закінчив Київську школу прапорщиків. Безпартійний.
В українській армії з 1918 р. Був інтернований у таборах Ланцут, Александров Куявський і Стшалково (Польща). Під час Другого Зимового походу - в. о. командира 3-ї сотні 2-ї бригади 4-ї Київської дивізії 1. Будучи пораненим, потрапив у полон 16 листопада 1921 р. Розстріляний 23 листопада 1921 р. у м. Базар. Реабілітований 12 березня 1998 р. 2
Там само. Арк. 17 - 17 зв.
Примітки
В. Верига і Б. Тимошенко подають військове звання хорунжий. В сотні було 10 чоловік, з яких тільки троє мали рушниці.
Як і в інших справах про реабілітацію розстріляних у м. Базар, за однією схемою зазначено, в даному разі, так: "Слідство по справі не проводилося. Ясько не допитувався. В справі немає доказів вчинення ним контрреволюційних та інших злочинів".

17. Янишевський 1 Федір Михайлович
Народився 1889 р. в с. Янівка Ковельського повіту Волинської губернії. Українець. Селянин. Закінчив 6 класів гімназії та Житомирську школу прапорщиків. Поручник царської армії. Писар. Безпартійний 2.
У стані УНР із 1918 р. Служив у 16-й бригаді 6-ї Січової дивізії. Під час Другого Зимового походу - ад'ютант командира 2-ї бригади 4-ї Київської дивізії полковника Романа Сушка 3. Взятий у полон 16 листопада під с. Миньки 4. Розстріляний 22 листопада 1921 р. у м. Базар. Реабілітований 12 березня 1998 р.
Там само. Арк. 18 - 19 зв.
Примітки
1. В. Верига і Б. Тимошенко подають Янишівський.
2. Співчував лівим українським партіям.
3. В. Верига і Б. Тимошенко подають військове звання сотник.
4. Під час допиту давав ворогам занадто детальні інформації. Зі слів Ф. Янишевського, в 2-й бригаді на 325 чол. було 150 рушниць та 5 кулеметів.

18. Бережний Сидір Петрович
Народився 1889 р. в м. Бахмач Конотопського повіту Чернігівської губернії. Українець. Стан - козак. Закінчив 4 класи у м. Конотоп та Орієнбаумську школу прапорщиків. Поручик. Безпартійний.
Відбував службу в 3-й Залізній дивізії. Був інтернований у табір м. Александров Куявський. Працював учителем фізкультури у м. Варшава. На початку Другого Зимового походу був старшиною без посади, після бою за м. Коростень став командиром сотні, після наступного бою - командиром куреня в 4-й Київській дивізії. Розстріляний 22 листопада 1921 р. у м. Базар 1. Реабілітований 12 березня 1998 р.
Там само. Арк. 20 - 23 зв.
Примітка
1. На допиті дав занадто детальну інформацію про структуру Української повстанської армії генерала-хорунжого Юрка Тютюнника.


19. Венгрженівський 1 Володимир Фролович 2
Народився 1895 р. в м. Кам'янець Подільської губернії. Українець. Міщанин. Студент Київського політехнічного інституту. Закінчив "студентську школу прапорщиків". Військова спеціальність сапер. Безпартійний.
Інтернований в одному з польських таборів. Під час Другого Зимового походу - молодший інженер інженерної сотні 4-ї Київської дивізії. Потрапив у полон 16 листопада неподалік м. Базар. Розстріляний 22 листопада 1921 р. у м. Базар. Реабілітований 12 березня 1998 р.
Там само. Арк. 24 - 24 зв.
Примітки
В. Верига і Б. Тимошенко подають Венгженівський.
Зберігся документ, який характеризує особу В. Венгрженівського. Подаємо цей документ без скорочень.
"У.Н.Р.
Міністерство
Внутрішніх Справ
Департамент
Політичної Інформації
20 серпня 1921 р.

Департамент Політичної інформації М.В.С. У.Н.Р. цим свідчить, що пред'явник цього, громадянин У.Н.Р. Венгрженівський Володимир з боку політичного і морального є людиною певною.
Посвідка ця служить легітимацією для подання Владам Вищіх Шкіл за кордоном.

Директор Департаменту
Іванович (підпис)
Начальник відділу П. Роменський (підпис)"
Там само. Арк. 27 зв.

20. Сокрут Наум Аврамович
Народився 1 грудня 1891 р. в слободі Нижня Сироватка Сумського повіту Харківської губернії. Українець. Селянин. Закінчив Сумське сільськогосподарське училище (в 1912 р.) та 2-у Іркутську школу прапорщиків. Спеціальність - агроном. Штабс-капітан царської армії (командир інженерної роти) 4-ї Сибірської стрілецької дивізії. Партійність - "петлюрівець" (так в анкеті).
В Армії УНР із 1 січня до листопада 1919 р. (був січовим стрільцем), коли потрапив у полон до денікінців, з якими пізніше був інтернований до табору м. Александров Куявський. У 1920 р. воював у складі Київської дивізії, з якою відступив у Польщу, де знову був інтернований у табір м. Александров Куявський. Під час Другого Зимового походу - ройовий технічної сотні 4-ї Київської дивізії. В полон потрапив 17 листопада 1. Розстріляний 22 листопада 1921 р. у м. Базар. Реабілітований 12 березня 1998 р.
Там само. Арк. 28 - 30 зв.
Примітка
1. Дав занадто багато інформації про структуру Української повстанської армії генерала-хорунжого Юрка Тютюнника.