31. Шуру-Бура 1 Іван Лукич
Народився 1891 р. в м. Борзна Чернігівської губернії. Українець. Козак 2. Закінчив чотирикласне міське училище в м. Борзна та навчальну команду "вольноопределяющихся". Прапорщик царської армії. Артилерист. Безпартійний.
В Армії УНР із січня 1919 р. Хорунжий 3. Під час Другого Зимового походу - в резерві гарматної сотні при штабі УПА. У полон потрапив 16 листопада біля м. Базар 3. Розстріляний 23 листопада 1921 р. у м. Базар. Реабілітований 25 березня 1998 р. 4
Там само. Арк. 42 - 42 зв.
Примітки
Це прізвище вживається по-різному. В нашому випадку, в анкеті і списку розстріляних - "Шуру-Бура". Власне, саме так він і підписувався. В. Верига і Б. Тимошенко подають Шарабура.
Два брати мали 8 - 10 десятин землі.
В. Верига і Б. Тимошенко подають військове звання полковник.
На допиті визнавав, що "состояние (части) в боевом отношении - не важно", а "состояние части в отношени продовольственном, обмундировании, снабжении и снаряжении, если есть недочеты, то какие и чем вызванны - плохое".
"На Шуру-Бура Івана, - читаємо у рішенні про реабілітацію, - поширюється дія ст. 1 Закону України "Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні" від 17. 04. 1991. Оскільки відсутня сукупність доказів, підтверджуючих обґрунтованність притягнення його до відповідальності". Подібні висновки - і в інших реабілітаційних висновках.

32. Кибальник 1 Сила Пантелеймонович
Народився 1889 р. в Чернечій (?) слободі Роменського повіту Полтавської губернії. Росіянин. Селянин 2. Закінчив 2 класи початкового училища і бухгалтерські курси в Москві.
Служив санітаром у Червоній армії. Під час Другого Зимового походу - писар кінної сотні штабу 4-ї Київської дивізії 3. Розстріляний 22 листопада 1921 р. у м. Базар. Реабілітований 25 березня 1998 р.
Там само. Арк. 43 - 43 зв.
Примітки
1. В. Верига і Б. Тимошенко подають Кибельник.
2. В анкеті - "казенный крестьянин".
3. В сотні, якою командував Маркевич, за визнанням С. Кибальника, було 9 - 15 козаків без гвинтівок, зате з шаблями.

33. Шевченко Григір Васильович
Народився 1895 р. в с. Андріяшівка Лохвицького повіту Полтавської губернії. Українець. Козак. Закінчив 6 класів гімназії в м. Тифліс та 2-у Тифліську школу прапорщиків. Підпоручик царської армії. Безпартійний.
В українській армії з грудня 1918 р. Як січовий стрілець у 1919 р. інтернований в один із польських таборів. Під час наступу 1920 р. - старшина для доручень при інтендатурі Київської дивізії 1. Вдруге інтернований у табір м. Вадовиці. Числився писарем господарчої частини інтендатури Київської дивізії. Під час Другого Зимового походу - через хворобу - перебував у резерві штабу 1-ї бригади 4-ї Київської дивізії. У полон потрапив 16 листопада під м. Базар 2. Розстріляний 22 листопада 1921 р. у м. Базар. Реабілітований 25 березня 1998 р.
Там само. Арк. 46 - 46 зв.
Примітки
1. В. Верига і Б. Тимошенко подають військове звання хорунжий. Водночас вони вживають ім'я - Василь Шевченко.
2. Г. Шевченко на допиті стверджував, що напередодні походу Ю. Тютюнник видав кожному по 10 000 крб., щоб на ці гроші козаки і старшини купували собі продукти.

34. Козаченко Микола Євдокимович
Народився 21 червня 1885 р. в с. Клинівка Бахмутського (?) повіту Катеринославської губернії. Українець. Закінчив 2 класи училища. Слюсар. Працював на лісопильному заводі у м. Шепетівці. Безпартійний.
В листопаді 1920 р. разом з українсько-польським військом відійшов до Польщі. Був інтернований у табір м. Александров Куявський. Під час Другого Зимового походу - слюсар господарчої частини при штабі Київської дивізії. Розстріляний 22 листопада 1921 р. у м. Базар. Реабілітований 25 березня 1998 р.
Там само. Арк. 47 - 47 зв.

35. Крижанівський Павло Павлович
Народився 4 листопада 1887 р. в с. Старо-Шароланівка (?) Подільської губернії. Українець 1. Закінчив двокласне училище. Писар. Безпартійний.
Під час Другого Зимового походу - у резерві писарів при штабі 4-ї Київської дивізії. У полон потрапив 17 листопада під м. Миньки 2. Розстріляний 22 листопада 1921 р. у м. Базар. Реабілітований 25 березня 1998 р.
Там само. Арк. 44 - 44 зв.
Примітки
Стан визначений як "гражданин".
2. На допиті стверджував, що начальник постачання Хоха застрелився під час бою.

36. Новоленик 1 Євген Ларіонович
Народився 1898 р. в м. Бар Подільської губернії. Українець. Міщанин (ремісник). Закінчив сільськогосподарське училище і Житомирську школу прапорщиків. Садівник. Безпартійний.
Якийсь час був помічником начальника міліції в м. Бар. В Армії УНР із 1920 р. Під час Другого Зимового походу - сотник на становищі козака в 2-й бригаді 4-ї Київської дивізії. Потрапив у полон 16 листопада під с. Миньки 2. Розстріляний 22 листопада 1921 р. у м. Базар. Реабілітований 25 березня 1998 р. 3
Там само. Арк. 45, 45 зв., 50, 51 зв.
Примітки
Так у списку розстріляних, у анкеті - Новолейник.
На допиті стверджував: "Часть и комсостав были весьма разношерстны".
Як і у інших Висновках про реабілітацію, сказано: "22 листопада 1921 р. Комісія ОВ КВО вирішила розстріляти Новоленика Євгена, - читаємо у Висновку про реабілітацію. - Рішення не змінювалося, даних про його виконання немає… Державний радник юстиції І. В. Вернидубов".

37. Зубків Олекса Мусійович
Народився 14 березня 1900 р. в с. Адамівка Летичівського повіту Подільської губернії. Українець. Селянин. Учився у двокласному училищі. Писар. Безпартійний.
В польському таборі для інтернованих зачислений до 4-ї Київської дивізії. Під час Другого Зимового походу - писар 2-го куреня 1-ї бригади 4-ї Київської дивізії. У полон потрапив 17 листопада під с. Малі Миньки. Розстріляний 22 листопада 1921 р. у м. Базар. Реабілітований 25 березня 1998 р.
Там само. Арк. 53 - 53 зв.
Примітка
1. В анкеті і у списку розстріляних - Зубков.

38. Завольницький 1 Петро Калинович 2
Народився 1894 р. в м. Кашлиці Кам'янського повіту Подільської губернії. Українець. Селянин. Закінчив Кам'янець-Подільське середнє училище. Хімік цукроваріння. Безпартійний.
Під час Другого Зимового походу - козак 4-ї Київської дивізії. Потрапив у полон 17 листопада під с. Малі Миньки. Розстріляний 22 листопада 1921 р. у м. Базар. Реабілітований 25 березня 1998 р.
Там само. Арк. 54 - 54 зв.
Примітки
В. Верига і Б. Тимошенко подають Завальницький.
Ймовірно, Каленикович.

39. Корбут Степан Іванович
Народився 1890 р. в с. Рубленка Сквирського повіту Київської губернії. Українець. Селянин. Закінчив двокласне училище у м. Сквира. Діловод. Безпартійний.
Під час Другого Зимового походу - в. о. скарбника куреня і начальник господарчої частини 4-ї Київської дивізії. У полон потрапив 17 листопада між 15.00 і 16.00 год. під с. Миньки. Розстріляний 22 листопада 1921 р. у м. Базар. Реабілітований 25 березня 1998 р.
Там само. Арк. 55 - 55 зв.

40. Арцик 1 Іван Пилипович
Народився 1896 р. в м. Пирятин Полтавської губернії. Українець. Міщанин. Закінчив вище початкове училище. Залізничник. Безпартійний.
З лютого 1919 р. працював у Міністерстві юстиції УНР (у м. Кам'янець Подільської губернії). В жовтні 1919 р. - інструктор культурно-освітньої справи Державної інспектури III відділу Подільської кордонної бригади. Інтернований до табору м. Ланцут. Під час Другого Зимового походу - писар 5-го куреня 2-ї бригади 4-ї Київської дивізії. Розстріляний 23 листопада 1921 р. у м. Базар. Реабілітований 25 березня 1998 р.
Там само. Арк. 56 - 57 зв.
Примітки
У списку розстріляних помилково записано "Орцик". В. Верига і Б. Тимошенко подають Оручик.
Збереглася довідка, яка стосується особи І. Арцика. Подаємо без змін.

У.Н.Р. Державний інспектор
3-го Відділу
Подільської кордонної
Бригади
2 жовтня 1919 р.
ч. 71.
м. Оринін

Посвідчення
Пред'явник цього Іван Пилипович Арцик є дійсно Інструктор по Культурно-Освітній справі при Державній Інспектурі III-го відділу Подільської Кордонної Бригади, що підписом та відтиском печатки посвідчується.

Державний інспектор
III-го відділу Подільської Кордонної
Бригади сотник Буцай (підпис)
Діловод Суботик (?) (підпис)
Там само. Арк. 57.