Хрест легіону Українських Січових Стрільців (Гуцульський)

4. ХРЕСТ ЛЕҐІОНУ УКРАЇНСЬКИХ СІЧОВИХ СТРІЛЬЦІВ (ГУЦУЛЬСЬКИЙ).
Встановлений 1918 року Центральною Управою Українських Січових Стрільців у Відні для всіх вояків - членів леґіону,
Є два розміри цього хреста: більший, „парадний", виміри -45 мм х 45 мм, стрічка 40 мм ширини, а також і менший „на щодень", виміри якого - 36 мм х 36 мм, зі стрічкою 13 мм ширини. На стрічках - по дві жовті смужки на перериваному синьому тлі. Існує певний сумнів щодо ориґінальности цих стрічок.
На хресті букви: вгорі „У", з боків „С", внизу - „1914". Існує варіянт хреста з „левиком" у центрі.