Відзнака 50-ліття Легіону Українських Січових Стрільців

6. ПРОПАМ'ЯТНА ВІДЗНАКА 50-ЛІТТЯ ЛЕҐІОНУ УКРАЇНСЬКИХ СІЧОВИХ СТРІЛЬЦІВ.
Встановлена 10.10.1964 року Головною Управою Об'єднання Бувших Вояків-Українців в Америці. Голова Капітули - д-р Володимир Ґалан.
Виміри відзнаки-хреста - 35 мм х 35 мм, стрічка 35 мм ширини, малинового кольору.