Документ №4

Указ про створення спеціяльної комісії щодо розслідування погрому 15—16 лютого 1919 у Проскурові та 17 лютого у Фелштині, району Проскурова
1. Задля розслідування справи погрому 15—16 лютого 1919 року у Проскурові та 17 лютого того ж року у Фелштині, району Проскурова, повинна бути створена спеціяльна комісія.
2. Положення про комісію з розслідування у Житомирі, прийняте 3 березня 1919 року, повинно бути передане у згадану комісію згідно з №1 даного декрету (указу).
Голова Ради Чопівський
Секретар Уряду М.Корчинський
В ім'я Народньої Республіки ратифікуємо:
Голова Директорії: Петлюра
Члени: Макаренко
Членсекретар Андрієвський
9 квітня 1919
Підтверджує Секретар Уряду у проміжках:
С.С.Гаєвський


Документ №5

Урядове звернення до українського народу
Рівне, 12 квітня 1919
Для підтримання порядку, спокою та законности, перших умов вільного життя всіх громадян УНР, Український Уряд буде боротися усіма засобами проти порушень суспільного порядку та зі всією суворістю каратиме бандитів і підбурювачів погромів. Особливо це стосується погромів, спрямованих проти єврейського населення. Уряд вирішив не тільки не терпіти їх ніяким чином, але використовуватиме всі засоби, які має у своєму розпорядженні, для боротьби з мерзотниками, особами, що безчестять націю в очах цивілізованих народів.
Уряд УНР, який вже на початку революції задеклярував права національних меншин в Україні, впевнений, що український народ, який протягом багатьох років зазнавав національного гноблення та знає ціну національної волі, допоможе Урядові в його боротьбі з бандитизмом.


Документ № 6

Закон Директорії УНР про утворення Особливої Слідчої Комісії для розслідування єврейських погромів
27 травня 1919 року.
Копія
ІМЕНЕМ УКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНЬОЇ РЕСПУБЛІКИ ЗАТВЕРДЖУЄМО:
Голова Директорії Петлюра
Члени — А.Макаренко
Членсекретар Ф.Швець
27 травня 1919 року
Посвідчую: т.в.о. Державний Секретар Іван Лизанівський Ухвалений Радою Народних міністрів
ЗАКОН
Про утворення особливої слідчої комісії для розслідування протиєврейських погромних подій.
1. Для розслідування протиєврейських погромних подій закласти Особливу Слідчу Комісію з найширшими повноваженнями.
2. Усі справи, у яких буде виявлено цією комісією винних, передати до розгляду надзвичайного військового суду.
3. На Особливу Слідчу Комісію покладається:
а) всесторонне розслідування протиєврейських погромів на території України і злочинної агітації проти єврейського населення;
б) виявлення винних і притягнення їх до карної відповідальности.
4. Комісія розпочинає справи з пропозиції Міністра Юстиції після порозуміння його з Міністром Єврейських Справ.
5. Комісія складається: з Голови, який призначається Директорією з ухваленого Радою Народних Міністрів внесення Міністра Юстиції, і п'яти членів, які призначається відповідними міністрами по одному від Міністерств Юстиції, Військового, Праці, Внутрішніх Справ, Єврейських Справ.
6. Для законности постанов Комісії необхідна участь в засіданні Голови Комісії або його заступника, яким вважається представник Міністерства Юстиції, не менше, як два члени Комісії та Секретар Комісії чи його товариш.
7. Постанови Комісії оскарженню не підлягають, а постанови та акти окремих членів Комісії та осіб, виконуючих її доручення, оскаржуються до Комісії, причому скарга не затримує дальнішого руху справ.
8. Комісія має окрему канцелярію в складі Секретаря, його Товариша та трьох урядовців за призначенням Голови Комісії.
9. Комісія, окремі члени її з доручення Комісії, а також особи, які будуть в розпорядженні Комісії для переведення розслідування, користуються всіма правами, судових і військових слідчих і виконують свої обов'язки згідно уставів: судочинства карного й військовосудового.
10. Комісії надається право накладати на військових і судових слідчих, членів окружних, апеляційних і військових судів виконання слідчих обов'язків як за окремими дорученнями, так і за цілими справами, причому в такому разі ці особи вважаються приведеними в розпорядження Слідчої Комісії.
11. Комісія, окремі її члени й особи, що знаходяться в її розпорядженні, мають право безпосередніх зв'язків з усіма урядовими особами й установами, безпосередньої виїмки кореспонденції, накладення арештів на капітали та інші цінності, заборони привласнення нерухомого майна осіб, притягнених до слідства, переведення обшуків і арештів, а також мають право вимагати від усіх осіб і установ державних, громадських і приватних неодмінної допомоги і співучасти.
12. Комісія має право безпосередньо ініціювати (починати) переслідування проти урядових осіб усіх ранґів, як за загальні, так і за службові карні вчинки, що є в зв'язку з погромними подіями. Правило це відносно службових злочинів не поширюється на урядових осіб судової та військовосудової офіції.
13. Комісія має право тимчасово усувати з посад усіх притягнених до слідства урядових осіб за винятком, зазначеним в ст. 12 цього закону. Постанова про усунення надсилається для виконання відповідному зверхникові. Урядові особи перших трьох кляс можуть бути усунені з посад після ухвали Радою Міністрів внесеної Міністром Юстиції пропозиції Слідчої Комісії про це усунення.
14. Зупиняється обвинувачення проведення за постановою Комісії за участі у складі Комісії особи прокурорського нагляду за призначенням Міністра Юстиції.
15. Зазначені справи з постановами, викладеними стосовно до вимог ст. 520 Устава Карного Судочинства, Комісія передає відповідному військовому зверхникові, який користується правами Командира Корпусу, котрий на підставі закону від 26 січня 1919 року складає надзвичайний військовий суд для розгляду цих справ.
Примітка: У випадках, коли це визнають необхідним Міністри Юстиції, Військових і Єврейських Справ, склад надзвичайного військового суду призначається Директорією за загальним представленням вищезазначених міністрів.
16. Комісії надається право, не дочекавшись закінчення всього розслідування, передавати тим самим порядком до зазначеного суду з'ясовані справи щодо окремих обвинувачених.
17. Видатки на утримання Особливої Комісії переводяться з коштів Державної Скарбниці й потрібні суми асигнуються в розпорядження Міністра Юстиції в порядку авансового асигнування.
18. За правом, у Комісії, крім утримання, що одержується в інших державних інституціях за всіма додатками, в тім числі й евакуаційними на постійних посадах, одержують: Голова Комісії, члени Комісії і особи, приведені до Комісії для постійної праці до 50 гривень на добу з тим, що ці гроші видається щотижня.
19. Голова і члени Комісії, які не займають урядових посад, одержують винагороду за участь у Комісії: Голова до 150 гривень, а члени по 120 гривень на добу з тим, що ці гроші видаються щотижня.
20. Канцелярські працівники, які будуть приведені до комісії з державних інституцій, крім отримання за всіма додатками, в тім числі й евакуаційними по їх постійних посадах, одержують винагороду за працю в Комісії по ЗО гривень на добу з тим, що ці гроші видаються щотижня.
21. Канцелярські працівники, які не займають урядових посад, одержують винагороду в Комісії за призначенням Голови Комісії тим самим порядком не вище як 100 гривень для секретаря і 80 гривень для інших урядовців на добу.
22. Голова Комісії користується правами урядової особи 3ої кляси, а члени Комісії правами 4ої кляси.
23. На видатки при утворенні Особливої Слідчої Комісії і переведення в життя цього закону асигнувати в розпорядження Міністра Юстиції з коштів Державної скарбниці двісті (200 000) тисяч гривень авансу.
24. Закон цей провести в життя по телеграфу.
За Голову Ради Андрій Лівацький
Міністер Єврейських Справ — П.Красний
Вищенаведений закон був ратифікований під №322 від імені Української Республіки та підписаний Головою Директорії С.Петлюрою, членом Директорії А.Макаренко та секретарем Ф.Шевцем та посвідчений заступником Державного Секретаря Іваном Лизанівським.