Документ № 7

Комюніке Головного Отамана Петлюри
4 липня 1919
Головний Отаман Петлюра відіслав телеграму голові Ради Народних Міністрів, Головнокомандувачеві Армії, Військовому Міністрові та Міністрові у Справах Євреїв, щоб довести їх до відома, що він сам, як і всі команданти Української Армії, енергійно борються проти погромів та безладдя, від яких страждає єврейське населення, та проти тих, хто намагається посіяти розбрат між представниками різних національностей, що живуть на одній території.
Головний Отаман підкреслює в своїй телеграмі, що євреї зазнали великих втрат людьми в боротьбі за незалежність Української Народньої Республіки.
Факти, що дійшли до його відома, доводять, що представники єврейського населення, які допомагали українським військам та віддано підтримували законний Уряд Республіки, були розстріляні комуністами та більшовиками, їхні жінки зґвалтовані, діти — вбиті, і що всі погроми проти єврейського населення бути організовані комуністами, які їх обкрадали до останнього шматка.
Він глибоко сумує за цими жертвами єврейського населення, що були принесені на вівтар вітчизни. Головному Отаманові також відомо, що єврейське населення допомагало хворим та пораненим українцям, що єврейські діти доглядали за українськими героями в шпиталях, організованих євреями нашвидкоруч у п'яти верстах від фронту з більшовиками.
Головний Отаман був схвильований вдячністю, яку хворі та поранені висловлювали за сердечний догляд, який вони отримували від євреїв.
Головний Отаман з радістю відзначив, що козаки Української Армії виставили пости охорони перед крамничками та складами євреїв для захисту їх від розкрадання.
Він сподівається, що в майбутньому такі факти будуть примножуватися для добра та спокою в країні.
Відомо, що часто погроми були навмисно спровоковані агітаторами більшовиків одразу після відходу Української Армії, аби дезорганізувати український фронт та всю роботу, проведену Українським Урядом.
Він наполягає на тому, що цей, типовий для системи більшовиків метод, часто удавався ворогові, але з не меншим успіхом українські козаки вміли ліквідувати цей ефект, проводячи безжалісну боротьбу з провокаторами.
Він звертається до доброї волі всіх переслідувати цих провокаторів і твердо надіється, що це позитивно допоможе Українському Урядові у звершенні того великого завдання, що він собі накреслив, розбити з одного боку могутність більшовизму та, з другого, консолідувати сили Української Народньої Республіки, в межах якої кожен народ має право на вільне та спокійне життя.
Урядове повідомлення Української Народньої Республіки 9 липня 1919 р.


Документ № 8

Зустріч єврейської делегації
з Головним Отаманом Петлюрою
17 липня 1919 р. Головний Отаман Петлюра прийняв у Кам'янці-Подільському делегацію єврейського населення в такому складі: доктор Клейдерман, представник спільноти; Альтерман, представник організації соціялістів; Ґутманн, представник робітників, та інші.
Петлюра звернувся до делеґації з короткою промовою, в якій зауважив, що він сам, як і Уряд, завжди підтримував єврейський народ та завжди боровся з кримінальними елементами, що піднімали темні маси проти євреїв.
Головний Отаман закликав делегацію до співпраці в більш тісному союзі двох народів для спільного добра України, тому що тільки об'єднані сили двох етнічних спільнот допоможуть захистити інтереси кожної.
Єврейська делегація запевнила Головного Отамана Петлюру, Що всі євреї, до якої б сфери вони не належали, будуть захищати разом з українським народом незалежність України, оскільки тільки демократичний Український Уряд може Гарантувати права євреїв.
Делегація висловила побажання, щоб було дозволено єврейській інтеліґенції брати участь в консолідації Української Держави та допомогти Урядові захистити єврейське населення проти утисків та переслідувань, що провокують різні реакціонери, метою яких була дискредитація української справи в очах Європи.
Петлюра обіцяв прийняти найсуворіші заходи проти антисемітських агітаторів та просив делеґацію дієво впливати на єврейське населення, особливу поблизу фронту, щоб воно допомагало Українській Армії в боротьбі проти більшовиків.
Примітка: Це комюніке з'явився 18 липня 1919р. в часописі «Трудова Громада». Крім того, український Міністр Преси та пропаганди видав спеціяльну брошуру, яка містить всі промови, виголошені під час прийому делеґації.


Документ № 9

Урядове звернення 7 серпня 1919 р. до громадян та робітників євреїв України
Українська республіка веде жорстоку боротьбу проти ворогів за своє існування і незалежність, за свободу народу та за прерогативи, що надаються революцією за захист прав трудящих та повагу до законів, які забезпечують роботою та захищають робітників.
Російські більшовикикомуністи хочуть відновити ставлення до України часів царизму в надії ввести комунізм за допомогою громадянської війни та кривавої роботи багнетів. Вони намагаються збудити в народних масах найбільш ниці інстинкти та найгірші пристрасті; ця система вже, на жаль, принесла свої плоди в Україні, де пронеслися, як ураґан, погроми.
Уряд, який стоїть на чолі Республіки, у згоді з Головним Отаманом Петлюрою, веде енергійну боротьбу з погромами, з метою викрити всі відомі випадки, що входять в цю категорію, як і інші випадки заворушень та віддати винних до військового трибуналу. Він створив спеціяльну комісію для розслідування, що має надзвичайні повноваження. Членами цієї комісії є також представники єврейської демократії.
Він ввів у армію державних інспекторів з поширеними повноваженнями. Ці інспектори повинні боротися з усіма проявами погромів. На останньому з'їзді інспекторів було надане право, на прохання Міністра Єврейських Справ, мати свого представника в корпусі інспекторів.
Отаман Петлюра видав низку наказів, в яких визначає заходи для радикального придушення усіх погромів та для знищення підбурювачів погромів, які будуть розстріляні; вся відповідальність при цьому лягає на цивільну та військову владу.
Військовий трибунал вже виніс багато смертних вироків: багато підбурювачів вже було розстріляно.
В низці відозв Головний Отаман Петлюра підкреслює активну допомогу, яку єврейське населення надало Українській Республіці в її боротьбі за незалежність і звертається до всього народу, зокрема до повсталих на другому боці фронту, боротися з погромами, які є розрухою для Республіки та загрозою її існування.
Уряд готовий активно підтримати «Центральний Український Комітет допомоги постраждалим» (при єврейському міністрі) в поновленні нерухомости, яка належала євреям, що змушені були втікти, та відновленні цих останніх в правах власности. Більш як 20 000 000 грн. з державного скарбу вже було призначено для перших допомог.
Уряд базується на законі про національну і персональну свободу (автономію) і готовий захищати її всіма засобами, які є в його розпорядженні до повної її реалізації.
Закон про автономію єврейської спільноти є дуже поширеними повноваженнями, які включають право збирати податки, був опублікований одним з перших.
Єврейське населення допомагає УНР і підтримує її. В багаточисельних заявах всі єврейські партії висловились за абсолютну незалежність України.
Єврейська демократія зі своїми товариствами: Obiedinentzi, PoaleyZion на чолі з народницькою партією підтримує народний Уряд, тому що її представники складають частину єврейської Ради Міністрів і її знані провідники займають чільні пости в різних міністерствах.
Єврейське населення і особливо кляса трудящих взяло активну участь в розповсюдженні першого Універсалу, хоча єврейське населення не знало, що він з'явився напередодні національної автономії, про яку було повідомлено трохи пізніше, 7 січня.
Національне почуття надихає єврейське населення боротися за свою долю в злагоді з українською демократією за незалежність України, оскільки незалежність однієї тягне за собою Незалежність другої, тому що обидві демократії, маючи одну і ту саму соціяльну структуру, розділяють одну долю.
Вільний розвиток ремесел, за рахунок яких живуть єврейські робітники, та розумне використання робочої сили можливі тільки в демократичній та незалежній Україні.
У той час, як у Республіканській Армії бажання тісної та мирної співпраці народів Україні розвивається з кожним днем, в армії більшовиків, навпаки, безладдя та деморалізація стають з кожним днем все більш відчутними.
Останнім часом сталася ціла серія погромів, які скоїли різні більшовицькі полки. Неухильне підвищення недисциплінованости в більшовицькій армії тісно пов'язане з посуванням вперед республіканських та галицьких військ, що нараховують у своїх рядах велику кількість євреїв, солдат та командирів.
Більшовизм своїми терористичними актами та деспотизмом готує ґрунт для реакції, яка у вигляді уряду Денікіна є нічим іншим, як відновлення царизму в повному значенні цього слова.
Громадяни євреї! Подумайте про небезпеку, яка вам загрожує, подумайте про свій обов'язок врятувати Україну від більшовицької анархії і разом з нею всі ваші привілеї, політичні, громадянські та національні, яких вас позбавить страшна реакція, яку несе з собою режим Денікіна.
Подумайте, що долі українського та єврейського народів тісно пов'язані, і що ми маємо за собою триста років рабства та винищення російським царизмом.
Як справжні громадяни України захищайте разом з українським народом нашу спільну Батьківщину!
Хай живе незалежна Українська Республіка!
Хай живе братерський союз українського та єврейського народів в Україні!
Хай живе національна та персональна автономія!
Хай живе союз трудящих всіх народів в Україні!
Хай живе соціялізм!
Голова Ради: В.Мартос.
Міністер Єврейських Справ: Красний.