ЗМІСТ

Переднє слово (проф. С.Кульчицький)

Передмова

Розділ I: Українські спецслужби
як об'єкт наукового дослідження

§ 1.1. Стан наукової розробки проблеми

§ 1.2. Джерельна база дослідження

Розділ II: Зародження органів
безпеки України: період Центральної Ради

§ 2.1. Передумови і особливості створення
революційних органів безпеки й оборони України

§ 2.2. Виникнення військових та
загальнодержавних спецслужб УНР

РОЗДІЛ III: Спеціальні служби Української
Держави гетьмана Павла Скоропадського

§ 3.1. Воєнно-політична та оперативна
обстановка в Українській Державі

§ 3.2. Контррозвідка Гетьманату

§ 3.3. Оперативно-розшукова діяльність
контррозвідувальних підрозділів

§ 3.4. Військова розвідка Української Держави та
спеціальні підрозділи Особистого штабу П.Скоропадського

РОЗДІЛ IV: Організація та діяльність
органів безпеки Директорії УНР

§ 4.1. Поновлення спецслужб УНР
як об'єктивна необхідність державотворення

§ 4.2. Спеціальні підрозділи Міністерства внутрішніх справ

§ 4.3. Військова розвідка

§ 4.4. Військова контррозвідка

РОЗДІЛ V: Специфіка організації спеціальних
органів Західно-Української Народної Республіки

§ 5.1. Становлення військових спецслужб ЗУНР

§ 5.2. Державна та Залізнодорожна жандармерії

РОЗДІЛ VI: Особливості функціонування
національних спецслужб в умовах еміграції

§ 6.1. Розвідувальні та контррозвідувальні
органи МВС Державного Центру УНР в екзилі

§ 6.2. Спеціальні підрозділи Головної Команди військ

§ 6.3. Розвідка та контррозвідка
Партизансько-Повстанського Штабу

§ 6.4. Спецслужби Державного Центру УНР
і партизансько-повстанський рух на території УСРР

Післямова

Список використаних джерел

Список скорочень